fot. PAP/Waldemar Deska

Zakończyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W niedzielę na Jasnej Górze zakończyła się dwudniowa 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Jej hasłem były słowa: „Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia”.

Eucharystii  na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Ruch „Solidarność” miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość – mówił w homilii ks. arcybiskup.

Metropolita lubelski dodał, że w takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron „Solidarności” bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

List prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do ludzi pracy odczytała Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii Prezydenta RP. Prezydent w liście podkreślił potrzebę odbudowania wspólnoty narodowej, której spoiwem są zrozumienie, solidarność i szacunek.

– Jako naród tworzymy wspólnotę historii, tożsamości, ale także – w dobrym rozumieniu – wspólnotę interesów. W tym kontekście bardzo istotna jest kwestia zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Edukacja, służba zdrowia, system emerytalny, infrastruktura drogowa i komunikacyjna nie mogą ograniczać szans różnych grup społecznych. Państwo powinno skutecznie, wiarygodnie i sprawiedliwie dzielić i ciężary i profity. Dzisiaj znacznie rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa jest faktem. Rośnie liczba tych, którzy nie w pełni korzystają z owoców wzrostu gospodarczego. Te niezwykle ważne i aktualne kwestie nagląco domagają się odpowiedzi, dlatego jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej będę poświęcał im szczególną uwagę – odczytała Małgorzata Sadurska.

Do zebranych przemówił także Piotr Duda. Szef „Solidarności” podkreślił, że pielgrzymka to wypełnianie testamentu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „S”. Odniósł się też do spraw społecznych i rynku pracy.

– Walka z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci, wśród pracujących, bo dzisiaj mamy do czynienia z biednymi – pracującymi. Dlatego te wyzwania, ale przede wszystkim nasza konsekwencja, przynoszą powoli owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w trybunale konstytucyjnym. Nasza determinacja doprowadziła do tego, że dzisiaj niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. To jest dla nas bardzo ważne wyzwanie, ale w tym wszystkim musimy być konsekwentni. Dzisiaj jako „Solidarność” jesteśmy wyznacznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne tematy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, choć i „Solidarności” i Kościołowi odmawia się tego – nie mamy prawa wypowiadać się w bardzo ważnych sprawach w naszym kraju – mówił Piotr Duda.  

Doroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy gromadzi członków „S” z całego kraju. Według biura prasowego sanktuarium, w tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 15 tys. osób. Na ołtarzu umieszczono relikwie serca bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

RIRM/PAP

drukuj