Uroczystości upamiętniające 40 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II w Gończycach

W parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gończycach miały miejsce uroczystości upamiętniające 40 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II. Homilię tego dnia wygłosił ks. bp Henryk Tomasik.

16 października 1978 roku ks. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową.

– Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za ten pontyfikat, za to, że Jan Paweł II rozsławił Polskę na cały świat. Zawsze, gdy były spotkania z pielgrzymami – szczególnie z młodzieżą – pojawiały się jakieś znaki mówiące o tym, że Ojciec Święty jest Polakiem – zaznaczył ks. bp Henryk Tomasik.

Ordynariusz diecezji radomskiej przypominał podczas homilii, że Jan Paweł II pozostawił nam „program życia duchowego”. Przypominał o sakramentach oraz przykazaniach Bożych, ponieważ to wszystko stało się sprawdzianem wiary. Parafianie za to dziękują, a wyrazem ich wdzięczności stały się dzwony.

– Pobłogosław ten nowy dzwon, który ma na imię Maria. Nadając to imię wierzymy, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Pobłogosław ten nowy dzwon, który ma na imię Józef. Nadając to imię prosimy św. Józefie, ratuj nas w życiu, śmierci, w każdy czas – mówił ks. bp Henryk Tomasik błogosławiąc dzwony.

Dzwony, jak podkreślał ordynariusz diecezji radomskiej, przede wszystkim przypominają prawdę o tym, że przychodzimy na zaproszenie Pana Boga, który chce nas gromadzić. Dźwięk dzwonu przypomina nam prawdę o Kościele, bo Kościół to święte zgromadzenie.

– Te dzwony (…) będą nie tylko ściągać na modlitwę. Będą także przypominać zawsze, że jest Pan Bóg, że jest również św. Jan Paweł II – wskazał o. Konrad Hejmo, asystent Jana Pawła II.

Dla parafian w Gończycach był to wyjątkowy dzień, ponieważ ich kościół obchodził 20. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego, który poświęcił św. Jan Paweł II

– Aby był widoczny znak, to dzwony są poświęcone przez księdza biskupa i na jednym z nich jest dedykacja dziękczynna za 40 lat pontyfikatu Jana Pawła II – mówił ks. Jan Wspólny, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Gończycach.

Drugi jest dla uczczenia wielkich ludzi, którzy wpisali się w historię naszego narodu.

– Kardynał (August) Hlond, kardynał Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła – wszyscy oni stawiali na Maryję. Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję – podkreślił ks. Jan Wspólny.

Te słowa wielokrotnie powtarzał św. Jan Paweł II. Uroczystości parafialne wpisały się także w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

TV Trwam News/RIRM

 

 

 

 

drukuj