Uformować mentalność dziecka

Z ks. bp. Antonim Długoszem z Częstochowy rozmawia Małgorzata Bochenek

Jaką rolę w kształceniu młodego człowieka odgrywa modlitwa, w tym modlitwa różańcowa, którą każdego dnia podejmują dzieci z PKRD?
– Modlitwa różańcowa jest jedną z najtrudniejszych rozmów z Panem Bogiem, ponieważ stanowi ona formę kontemplacji. Dlatego należy dobrze uformować mentalność dziecka, by nie ograniczało doświadczenia modlitwy różańcowej tylko na werbalnych wypowiedziach zdrowasiek, lecz przeżywało tematykę poszczególnych tajemnic. Pomagają w tym np. pomoce wizualne oraz podkłady muzyczne.

W formacji najmłodszych bardzo ważne miejsce zajmuje dobre zagospodarowanie wolnego czasu dziecka?
– Dziecko jest nie tylko darem od Boga dla rodziny, lecz także wielkim życiowym zadaniem. Stąd należy tak pokierować jego wolnym czasem, aby mogło ono godziwie go wykorzystać na kontakt z Panem Bogiem oraz rozwijanie swoich talentów. Rodzicom należy przypominać, że są kapłanami domowego Kościoła oraz pierwszymi katechetami swoich dzieci. Winni wytworzyć taką atmosferę w rodzinie, by dziecko, doświadczając miłości od rodziców, pogłębiało swoje przekonanie, że Bóg jest Miłością.

Zebrani na Jasnej Górze najmłodsi wraz ze swymi rodzicami, opiekunami, katechetami dziękowali za bł. Jana Pawła II. Co Ojciec Święty starał się przekazywać w czasie swego pontyfikatu dzieciom?
– Ojciec Święty zachęcał dzieci do modlitwy. Prosił, aby wspierały go swoimi modlitwami. Swoją postawą pokazywał, jak ważny jest ustawiczny kontakt z Panem Bogiem poprzez różne formy modlitwy: werbalną, piosenkę, kontemplację. To jest ciągłe wyzwanie.

Dziękuję za rozmowę.

 

drukuj