„Święty Jan Paweł Wielki” – wywiad-rzeka z Ojcem Świętym Franciszkiem

„Święty Jan Paweł Wielki” – to tytuł wywiadu-rzeki z Ojcem Świętym Franciszkiem, który dzisiaj ukaże się we Włoszech.  Rozmowa uzupełniona o fakty z życia Jana Pawła II jest publikowana w związku z 100. rocznicą urodzin papieża Polaka.

Ojciec Święty Franciszek wskazał, że bogactwo nauczania Jana Pawła II należy podkreślać i stale pogłębiać. Mówiąc o kapłaństwie, położył nacisk na pełną zgodność z linią papieża Polaka.

Papież był też pytany o przejawy zła w dzisiejszym świecie. Powiedział, że jednym z nich jest „teoria gender”. Wskazał, że ideologia ta chce zniszczyć stwórczy zamysł Boga dla człowieka oraz sprawić, aby wszystko było jednolite i neutralne. To – jak podkreślił – atak na różnorodność, kreatywność Boga, na kobietę i mężczyznę.

Ojciec Święty określa, ideologie gender jako formę dyktatury kulturowej – zauważył Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Jak dodał, ta ideologia jest wprowadzana w kierunku totalitarnym poprzez trzy etapy.

– Pierwszy etap polega na negacji obiektywnego porządku ludzkiej natury jako podstawy moralności. W drugim etapie dokonuje się instytucjonalizacji patologii moralnych i społecznych, które obowiązywały w pewnych mniejszościach seksualnych czy mniejszych grupach społecznych. Te patologie, dewiacje moralne są uznawane za cnotę publiczną. W trzecim etapie totalitaryzacji tej ideologii życia społecznego kształtuje się postawę ostracyzmu społecznego i docelowo karalności prawnej, a więc sankcji prawnej wobec tych wszystkich, którzy podważają założenia tej ideologii i uznania patologii moralnych za cnotę publiczną. Papież Franciszek wyraźnie pokazuje, że ideologia gender ma charakter totalny, a więc przenikający we wszystkie aspekty życia społecznego, publicznego i indywidualnego – wyjaśnił.

Wywiad-rzekę z Ojcem Świętym Franciszkiem przeprowadził ksiądz Luigi Maria Epicoco.

RIRM

drukuj