PAP/Marek Zakrzewski

Poznań: Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej

Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej przybyła do Archidiecezji Poznańskiej. Uroczyste powitanie Obrazu odbyło się przy kościele pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Peregrynacja ikony, której towarzyszą słowa „Z Maryją w nowe czasy” potrwa do września przyszłego roku.

Matka Boża w kopi Obrazu Jasnogórskiego przybyła do Archidiecezji Poznańskiej.

– W tak uroczystym dla całej naszej archidiecezji dniu witam w Poznaniu z radością i dziecięcym oddaniem Ciebie – Matko Boża w kopi Obrazu Jasnogórskiego. Dzisiaj bowiem rozpoczyna się dla nas wszystkich wielka pielgrzymka przez naszą ziemię – podkreślił metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki. 

Pielgrzymka, która – jak mówił metropolita poznański – jest „niezwykłą okazja do pogłębienia naszej wiary i czci do Ciebie”. „Maryja przychodzi dziś na tę ziemię, byśmy wraz z Nią mogli iść w nowe czasy” – akcentował o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Ojców Paulinów, zwracając uwagę, że współczesnemu światu potrzeba matki.

– Dzisiejsza ludzkość tęskni do Matki bardziej niż kiedykolwiek. W epoce cudów techniki potrzebny jest cud serca, cud miłości matczynej. Pytamy, gdzie jest szkoła takiej miłości? Ona jest przy kochającym sercu Matki Jezusowej, matki rodziny ludzkiej – akcentował o. Arnold Chrapkowski.

Wizerunek Matki Bożej w imieniu rodzin całej Archidiecezji powitała rodzina Państwa Michalskich.

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ks. abp. Stanisław Gądecki. Słowo Boże wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski nawiązał do roku 1976, kiedy miała miejsce pierwsza peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej.

– Upłynęły 43 lata. Dzisiaj zaczyna się druga peregrynacja pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”. W tym okresie pojawiły się kolejne pokolenia Polaków. Chciałoby się więc powiedzieć: nowi ludzie, nowe czasy, nowe historyczne konteksty – i słusznie. Jednakże – jak się wydaje – trzeba by jednak dodać jeszcze to: i podobne, jak przed laty, zmagania. Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy – wskazał ks. abp Marek Jędraszewski.

„W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności” – akcentował ksiądz arcybiskup

Metropolita krakowski odniósł się także do profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie.

– Czujemy się upokorzeni, gdy niedawno wielcy tego świata, także tu, w Poznaniu, w profanacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku widzieli przejaw artystycznej wolności i twórczości, a ludzie nauki słysząc to, składali swe ręce do oklasków. Matko, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

W związku z rozpoczęciem peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej na ziemi poznańskiej, Ojciec Święty Franciszek wystosował specjalne przesłanie.

– Jego Świątobliwość życzy, by peregrynacja obrazu Najświętszej Królowej Polski była dla wszystkich czasem duchowej odnowy, umocnienia w wierze, przezwyciężenia smutku i trosk, okazją do wzajemnego pojednania – napisał w swoim przesłaniu Papież Franciszek.

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymować będzie po wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej do 26 września 2020 r.

TV Trwam News/RIRM

drukuj