zbiory br. Tadeusza Różyckiego

Porwani miłością Ojca Świętego – Rycerze Jana Pawła II we Francji

Osobiste uświęcenie Rycerzy na wzór nauki św. Jana Pawła II Wielkiego, obrona wartości chrześcijańskich, studiowanie czternastu encyklik św. Jana Pawła II oraz pomoc bratnia i dzieła miłosierdzia – to główne cele Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego. O nich w rozmowie dla portalu Polskifr.fr opowiedział brat Tadeusz Różycki z Paryża, jeden z Rycerzy, którzy mają swoją prowincję również we Francji. 13 maja przypada 43. rocznica zamachu na życie polskiego Papieża.

fot 1. zbiory Tadeusza Różyckiego

„Powstanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego jest żywym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i kanonizacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego” – podkreślił Tadeusz Różycki.

Początki formacji Rycerzy związane są z ks. abp. Henrykiem Hoserem, byłym ordynariuszem warszawsko-praskim.

„Zrodziła mu się myśl, aby zagospodarować i zaktywizować mężczyzn stanu wolnego i żonatych Kościoła rzymskokatolickiego w misję nowej ewangelizacji, bowiem potwierdził fakt, iż kobiety są bardziej aktywne w obszarze religijnym i ewangelizacyjnym w stosunku do mężczyzn” – zaznaczył brat Tadeusz Różycki.

„Jego pragnieniem było, aby mężczyźni szli śladami Ojca Świętego Jana Pawła II i stali się apostołami na wzór Chrystusa” – dodał brat Tadeusz Różycki.

Formacja jest obecna w takich krajach, jak: Ukraina, Litwa, Francja, Hiszpania, Włochy, Kanada, Filipiny.

Każdy Rycerz stara się wcielać w życie zaproszenie św. Jana Pawła II do włączania się w nową ewangelizację.

„Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu Nowej Ewangelii, nie polega też na usuwaniu z Ewangelii tego wszystkiego, co wydaje się być trudne do pogodzenia ze współczesną mentalnością. To nie kultura jest miarą Ewangelii, ale Jezus Chrystus jest miarą wszelkiej kultury i każdego ludzkiego dzieła” – wyjaśnił polski Rycerz z Paryża.

Jan Paweł II jest postacią szczególnie ważną dla każdego z Rycerzy. W rozmowie dla Polskifr.fr brat Tadeusz podzielił się osobistym świadectwem o polskim Papieżu.

„Był Głową Kościoła przez wiele lat, autorytetem w sprawach kościelnych i społecznych. Przewodnik i przyjaciel młodzieży, ukochany profesor uniwersytetu, przewodnik duchowy. Na Soborze Watykańskim II już jako biskup i kardynał okazał się bystrym specjalistą. We wszystkich tych funkcjach z szacunkiem traktował człowieka, którego poznaje się przez Chrystusa. Starał się dotrzeć do ludzi na wszystkich kontynentach i we wszystkich językach. Umiał nawiązać kontakt z wielkimi tego świata i z ubogimi, ujmując ich prawdą Słowa Bożego. Wnikliwa inteligencja i pokora, którymi Bóg Go obdarzył, pozwalały Mu pozostać Wielkim” – mówił brat Tadeusz Różycki.

Brat Tadeusz Różycki podkreślił, że w podobnym tonie o Papieżu wypowiadają się inni bracia. Z ich wypowiedzi wynika „wielki zachwyt i żar miłości do św. Jana Pawła II Wielkiego, który prowadzi nas do świętości”.

fot 2. Zbiory Tadeusza Różyckiego

Do Rycerzy może przystąpić każdy mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego czy to świecki, czy kapłan, czy osoba po stwierdzeniu nieważnie zawartego związku małżeńskiego. W formację włączają się nawet chłopcy.

„Nie mogą przystąpić do Zakonu Rycerzy mężczyźni żyjący ze sobą, rozwiedzeni, którzy żyją w nowych związkach niesakramentalnych” – wyjaśnił brat Tadeusz Różycki.

„Rycerze Jana Pawła II włączają się nie tylko w struktury Kościoła, ale po to, by stać się aktywnymi w życiu społeczno-patriotycznym. Rycerze Zakonu zobowiązani są do odważnego wspierania i obrony dobrego imienia duchowieństwa katolickiego” – poinformował brat Tadeusz Różycki.

Reguła Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego przewiduje określoną strukturę organizacyjną, na którą składają się cztery stopnie rycerskie, (charyzmaty) takie jak: wiara, miłosierdzie, solidarność, patriotyzm, stopniowo podejmowane przez Rycerzy. Braci wyróżniają charakterystyczne zawołanie, symbole i strój rycerski. Rycerze są zaproszeni do odbywania rekolekcji, we Francji np. w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre.

Obecnie generałem Zakonu jest brat Krzysztof Wąsowski, a prowincjałem na Francję brat Andrzej Tokarski. Pierwsza Chorągiew Rycerzy we Francji powstała w 2021 r. na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu „Concorde”. Obecnie ojcem duchownym Rycerzy jest ks. Łukasz Skawiński, proboszcz z „Concorde”. Rycerze podejmują przy parafii różnorodne działania i wspierają kapłanów w ich posłudze. Angażują się także w inne inicjatywy, jak np. „Adopcja Serca”, poprzez którą Rycerz obejmuje wsparciem modlitewnym i finansowym jedno dziecko w krajach misyjnych. Zadaniem Rycerzy jest też promowanie formacji także poza parafią.

W celu szczegółowego zapoznania się z Regułą Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego (Regula Ordinis Militiae Sancti Ioannis Pauli II) można odwiedzić stronę internetową https://rycerzejp2.org/.

Tam można również znaleźć więcej informacji o Rycerzach.

Polskifr.fr/radiomaryja.pl

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl