fot. episkopat.pl

Organizacje katolickie z pomocą Kościołowi na Wschodzie

W dniach 27-28 stycznia br. w Königstein odbyło się XXI spotkanie organizacji katolickich zaangażowanych w pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP oraz ks. Leszek Kryża TChr z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

W czasie spotkania omówiono potrzeby Kościoła w Europie Wschodniej, jakie projekty w tym zakresie obecnie są realizowane, a także planowano dalszą pomoc. Biskupi z Bałkanów przedstawili projekt „Mała Trzódka” (Piccolo gregge) mówiący o tym jak pomagać małym wspólnotom. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Renovabis, Podkomisji ds. Pomocy Kościołowi Katolickiemu w Europie Środkowej i Wschodniej Konferencji Episkopatu USA, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Włoch i Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród wielu tematów poruszonych w tych dniach zastanawiano się m.in. nad zagadnieniem katechezy i centrów katechetycznych w Rosji, seminariów i uczelni na Białorusi i Ukrainie oraz kwestii zapewnienia podstawowych potrzeb dla Kościoła w Mołdawii.

Ks. bp Artur Miziński zauważył, że spotkanie było okazją do podsumowania w jaki sposób była realizowana pomoc Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej, a także do ukierunkowania działań na przyszłość.

KEP

drukuj