PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek: Życie istnieje tam, gdzie jest więź

Życie istnieje tam, gdzie jest więź – mówił Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież tłumaczył, że już teraz możemy doświadczać zmartwychwstania. W Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym Ojciec Święty zachęcał wiernych do modlitwy za Sudan Południowy.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza o zmartwychwstaniu umarłych. Zachęca swoich rozmówców do pomyślenia, że ziemski wymiar, w którym żyjemy dziś, nie jest jedyny. Istnieje inny, niepodlegający śmierci. I właśnie w tym wymiarze w pełni objawi się, że jesteśmy dziećmi Boga – mówił Ojciec Święty w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież przypomniał słowa z Ewangelii, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

– Tutaj objawia się tajemnica zmartwychwstania, bo objawia się tajemnica życia: życie istnieje tam, gdzie istnieje więź, komunia, braterstwo; i jest to życie silniejsze od śmierci, gdy jest zbudowane na prawdziwych relacjach i na więzach wierności. W istocie zmartwychwstanie to nie tylko fakt wskrzeszenia po śmierci, ale jest to nowy rodzaj życia, którego możemy doświadczyć już teraz – podkreślał Papież.

W Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym Ojciec Święty zachęcał wiernych do modlitwy za mieszkańców Sudanu Południowego.

– Mieszkańcy Sudanu Południowego w ostatnich latach nazbyt cierpieli i z wielką nadzieją oczekują lepszej przyszłości, zwłaszcza definitywnego zakończenia konfliktów i trwałego pokoju. Wzywam zatem osoby odpowiedzialne do niestrudzonego kontynuowania swego zaangażowania na rzecz kompleksowego dialogu w poszukiwaniu zgody dla dobra państwa – apelował Ojciec Święty.

Papież Franciszek wezwał też wspólnotę międzynarodową, by nie zrezygnowała z towarzyszenia Sudanowi Południowemu na drodze pojednania narodowego.

TV Trwam News

drukuj