Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasnej Górze

Kilkaset kobiet przybyło w sobotę na Jasną Górę w Częstochowie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet. Spotkanie pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” zorganizowało Duszpasterstwo Kobiet i Polski Związek Kobiet Katolickich.

Mszy św. w jasnogórskiej bazylice przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej i delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet ks. bp Wiesław Szlachetka.

„Swym zaangażowaniem budujecie Kościół i na wielu płaszczyznach swojej działalności przyczyniacie się do troski o naszą Ojczyznę, która jest naszym wspólnym domem. Jakże ważna jest wasza obecność w życiu Kościoła, wasza głęboka wiara, religijna wiedza, wasze kompetencje w różnych dziedzinach i wasz autorytet” – powiedział.

Przywołał adhortację Jana Pawła II „Christifideles laici” wskazującą, że kobiety winny uczestniczyć w życiu Kościoła, nie podlegają żadnej dyskryminacji, również w procesie konsultacji i wypracowywania decyzji.

„Powinny zostać włączone do przygotowywania dokumentów duszpasterskich i inicjatyw misyjnych. Także w dokumencie końcowym ostatniego Synodu czytamy, że konieczny jest udział kobiet w organach kościelnych na wszystkich szczeblach, także w funkcjach odpowiedzialności, oraz udział kobiet w kościelnych procesach decyzyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu roli posługi święceń” – powiedział ks. bp Szlachetka.

W homilii przestrzegał także przed „anomaliami życia rodzinnego i społecznego”.

„Takich sytuacji nie trzeba dzisiaj daleko szukać – ujawniają się w licznych rozwodach, wolnych związkach udających małżeństwo, w braku poszanowania życia w jego początkach, bo gdy rodzice nie szanują poczętego życia, zmieniają się w rozbójników” – powiedział.

„Zamieszanie uwidacznia się także wtedy, pod pretekstem ochrony przyrody humanizuje się zwierzęta i tym samym dehumanizuje się człowieka, a tymczasem zwierzę nie jest człowiekiem, a człowiek nie jest zwierzęciem. Owo zamieszanie dodatkowo wzmaga ideologia gender promowana przez tzw. nową lewicę. Ideologia ta dąży do przemian nie na drodze tworzenia dobra, ale na drodze burzenia naturalnego porządku” – dodał ks. bp Wiesław Szlachetka.

Jego zdaniem propagatorzy tej ideologii uważają, że nie można wspierać małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a tradycyjna rodzina jest już tylko reliktem przeszłości.

„Uważają też, że młode pokolenia powinny wzrastać w różnorodnych rodzinach np. tworzonych przez pary tej samej płci. Ci ideolodzy chcą zdobywać dla swych poglądów szczególnie młode pokolenia, mamiąc je wizją dobrostanu wynikającego z całkowitej, niczym nie skrępowanej swobody seksualnej. Tę demoralizację próbują wprowadzać już w przedszkolach, i to pod pretekstem rzetelnej wiedzy, ośmieszając normalne małżeństwo i rodzinę oraz wychowanie do czystości i wierności” – ubolewał.

Według duchownego prowadzi to do demoralizacji dzieci i młodzieży, do traumatycznych przeżyć, do podważania autorytetu rodziców, nauczycieli i wychowawców.

„Każde bowiem pomieszanie ról określonych prawem naturalnych, wywracanie wartości zawsze prowadzi do zachwiania normalnych więzi międzyludzkich, rodzi zamęt i chaos” – podkreślił ks. bp Wiesław Szlachetka.

PAP

drukuj