O. Dariusz Zając przełożonym kustodii austriacko-szwajcarskiej

16 stycznia 2020 r. jaślanin, o. Dariusz Zając z Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych został wybrany na przełożonego franciszkańskiej kustodii austriacko-szwajcarskiej.

O. Dariusz Zając urodził się w 1968 r. w Piasecznie. Do szóstego roku życia wychowywał się w Górze Kalwarii, a następnie w Jaśle, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 4, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego i szkołę muzyczną w klasie klarnetu. Tam do dziś mieszkają jego rodzice.

W 1987 r. rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwał je i w roku 1988 wstąpił do franciszkanów. Filozofię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie (1989-1991), a teologię – na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-1997). Jest magistrem teologii.

Śluby wieczyste złożył w Krakowie w roku 1993, a święcenia kapłańskie przyjął w Wiedniu w roku 1998.

W latach 1998-2000 pełnił funkcję socjusza we franciszkańskim międzynarodowym domu formacyjnym w Wiedniu. Następnie przez rok był wikariuszem parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Ludwigshafen-Oggersheim w Niemczech. W latach 2001-2005 był rektorem w domu formacyjnym w Wiedniu oraz wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej. Od 2005 r. przebywał w Niemczech: najpierw jako ekonom klasztoru i duszpasterz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Blieskastel (2005-2008), następnie jako gwardian klasztoru i kustosz tegoż sanktuarium (2008-2012). W latach 2009-2012 grał na klarnecie w miejskiej orkiestrze dętej w Saarbrücken.

W latach 2012-2016 pełnił urząd gwardiana klasztoru i wikariusza parafii św. Piotra i Pawła w Ratingen w Niemczech. W roku 2016 wrócił do Wiednia, gdzie został gwardianem klasztoru i proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej.

16 stycznia 2020 r. o. Dariusz Zając został wybrany przełożonym franciszkańskiej kustodii austriacko-szwajcarskiej.

Hobby zakonnika to m.in. muzyka (gra na klarnecie i pianinie), piłka nożna, gotowanie i majsterkowanie.

O. Jan M. Szewek OFMConv

drukuj