„Misjonarz na post”

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Wielu z nas na pewno podejmie osobiste wyrzeczenia, postanowienia czy też będzie szukać okazji aby pomóc bliźnim. Dobrą okazją do tego jest włączenie się w ogólnopolską akcję „Misjonarz na post”. Polega ona na wsparciu modlitewnym polskich misjonarzy posługujących na całym świecie.

Na misjach, we wszystkich krajach świata, pracuje obecnie prawie 2 tys. 100 polskich misjonarzy. Ich wysiłek możemy i powinniśmy wspierać. Akcję modlitewnej pomocy misjonarzom w czasie postu po raz drugi zainicjowali Oblaci Maryi Niepokalanej.

– Zwornikiem akcji, głównym miejscem jest nasz portal www.misjonarznapost.pl. Tam zgłaszający się do akcji otrzymuje formularz, a następnie informację zwrotną z imieniem i nazwiskiem konkretnego misjonarza, którego ma pod opieka duchową – powiedział o. dr Marcin Wrzos OMI.

Możemy również wybrać to czy chcemy modlić się za misjonarza zakonnego czy świeckiego. Można również wskazać konkretny kraj, w którym misjonarz pracuje. Jest to bardzo indywidualna pomoc modlitewna. Praca misjonarzy to nie tylko niesienie pomocy finansowej biednym, zakładanie szkół, szpitali, dożywianie głodujących. To przede wszystkim walka duchowa o zbawienie człowieka.

– Często myślimy, że pomagamy misjonarzom tylko w sposób finansowy, to jest oczywiście bardzo ważne, ale misjonarze potrzebują pomocy duchowej ponieważ nie ma co ukrywać, ale szatan na misjach bardzo mąci misjonarzom. Dlatego wsparcie duchowe, modlitewne jest niesamowicie potrzebne – powiedział ks. Maciej Makuła SDB.

To buduje prawdziwą istotę posługi misjonarza – dodaje ks. Bogdan Michalski, misjonarz z wieloletnim doświadczeniem misyjnym na Ukrainie i w Peru.

– Tam, gdzie nie ma Ewangelii, bardzo często będzie mało rozwoju cywilizacyjnego, ale misjonarz przede wszystkim idzie budować Kościół, ten duchowy oraz głosić Ewangelię i sprowadzać ludzi na drogę zbawieniapowiedział ks. Bogdan Michalski.

Akcja dotyczy misjonarzy zarówno zakonnych jak i diecezjalnych. Swoją modlitwą możemy wesprzeć siostry, księży, braci zakonnych a także osoby świeckie pracujące na misjach. Wybraną osobę, uczestnicy akcji będą otaczać wytrwałą opieką modlitewną przez cały Wielki Post.

– Ona daje po prostu poczucie, że jestem w łączności z grupą ludzi, którzy to wszystko wspomagają. No i oczywiście dosyć niedoceniane ofiarowanie cierpienia. To jest także skierowane jest to w kierunku ludzi chorych, aby widzieli jak ich cierpienie ma ogromne znaczenie gdy jest ofiarowane za misje – powiedział ks. Maciej Makuła SDB. 

Jeśli spojrzymy na przeciwności natury duchowej i ludzkiej, z którymi borykają się misjonarze wówczas dotrze do nas jak ogromnie ważna jest dla nich nasza modlitwa. Bariery polityczne, obca kultura i język, choroby, odległość od ojczyzny, ale także kryzysy wewnętrzne.

Akcja „Misjonarz na post” to wspólna inicjatywa polskich zgromadzeń misyjnych: Werbistów, Kombonian, Salezjan, Klawerianek i oczywiście inicjatorów – Obaltów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w czasopismach misyjnych. Projekt duchowej pomocy modlitewnej objęli honorowym patronatem: ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

TV Trwam News

drukuj