Dzień życia konsekrowanego

Zakony kontemplacyjne i czynne, instytuty życia apostolskiego, instytuty świeckie to najczęstsze formy życia konsekrowanego. W Polsce obecnie jest 32 tys. osób konsekrowanych: kobiet i mężczyzn. 2 lutego będziemy obchodzić dzień życia konsekrowanego. 

Pierwsze wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce  pojawiły się prawie 1000 lat temu – wskazał ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

– Pierwsi ewangelizatorzy, którzy przybywali do Polski, to byli benedyktyni, cystersi, a po nich przybyli do nas dominikanie i franciszkanie – powiedział.

To posługa ewangelizacyjna jest tą najważniejszą z posług mężczyzn, którzy wybrali życie konsekrowane – zaznaczył o. Wiesław Dawidowski OSA, prowincjał Augustianów w Polsce.

– Ewangelizacja to nie jest takie jednorazowe działanie, ale to jest wynik zaangażowania w ducha Ewangelii. To jest przekonanie, że słowo Chrystusa, które jest żywe dla współczesnego człowieka, daje nadzieję współczesnemu człowiekowi – wskazał o. Dawidowski.

Dziś w Polsce jest pond ponad 12 tys. zakonników, w tym 9300 kapłanów i 1360 braci. Ojców i braci w dziele ewangelizacji poprzez różne charyzmaty wspierają siostry zakonne – dodał Petra Kowlaczyk, przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

– W duszpasterstwie zdrowia posługuje ok. 1200 sióstr. To pielęgniarki w szpitalach i innych ośrodkach, pielęgniarki środowiskowe, a także lekarki – powiedziała Petra Kowlaczyk.

W Polsce działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w których żyje 19 tys. sióstr. Służą  ludziom nie tylko w szpitalach, ale także uczą, wydają pisma i książki katolickie, posługują biednym i pełnią każdego dnia najważniejszą posługę –  modlą się za nas wszystkich.

Najmłodszą formą życia konsekrowanego są instytuty świeckie. Funkcjonują od 70 lat. W instytutach skupionych jest ponad 1300 osób. Ich specyfiką jest pozostawanie w świecie i życie według trzech rad ewangelicznych – wskazała Jolanta Śmilarewicz, przewodnicza krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

– Chodzi o radykalizm życia czystego, ubogiego i w posłuszeństwie, ale równocześnie w pewną elastycznością z uwzględnieniem świeckich warunków – powiedziała Jolanta Śmilarewicz.

Tegoroczny dzień życia konsekrowanego obchodzony jest w roku św. brata Alberta Chmielowskiego, założyciela zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek posługujących ubogim – zaznaczył brat Paweł Flis, przełożony generalny Braci Albertynów.

– Jako podstawowy warunek istnienia zgromadzeń, bart Albert postawił warunek całkowitego ubóstwa, czyli zgromadzenie nie posiadało nic na własność. Utrzymywało się z własnej pracy, pracy bezdomnych, ale również z jałmużny – powiedział brat Paweł Flis.

Osoby życia konsekrowanego, które od prawie 1000 lat posługują na polskiej ziemi, kształtowali i kształtują naszą wspólnotę narodową  nie tylko duchowo, ale i kulturowo, gospodarczo i oraz intelektualnie. O tym powinniśmy pamiętać.

TV Trwam News/RIRM

drukuj