Dobiega końca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan dobiega końca, choć w niektórych miejscach czas wydarzeń ekumenicznych wydłuża się do kilku tygodni. Przyświecało mu hasło: „Życzliwymi bądźmy”.

W tym roku przypada też 20. rocznica deklaracji „Sakrament chrztu znakiem jedności”.  23 stycznia 2000 r. przedstawiciele sześciu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła katolickiego podpisali deklarację o wzajemnym uznawaniu chrztu.

Na znaczenie tego dokumentu wskazał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu.

– Musimy poczuć się wspólnotą. Obchodzona w tym miesiącu 20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o chrzcie przez Kościoły chrześcijańskie w Polsce – ona w jakiś sposób uświadamia nam, że właśnie chrzest czyni nas siostrami i braćmi oraz stawia również taki wymóg, aby niwelować te różnice. Burzyć mury podziałów, starać się wspólnie działać; najpierw poprzez głoszenie orędzia zbawienia, poprzez wyznanie, że Jezus Chrystus jest naszym panem, ale także angażując się w kwestiach społecznych, ekologicznych, w budowaniu wspólnoty – podkreślił ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.   

Dokument ten przedstawia teologiczne rozumienie chrztu. Zawiera następującą deklarację ekumeniczną: „Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

 

RIRM

drukuj