Ks. bp Marek Jędraszewski (fot.KEP)

Ks. bp Marek Jędraszewski nowym metropolitą łódzkim

Posługę biskupa diecezjalnego w archidiecezji łódzkiej rozpocznie w najbliższym czasie bp Marek Jędraszewski, dotychczasowy biskup pomocniczy w Poznaniu. Po 26 latach kierowania archidiecezją łódzką abp Władysław Ziółek przechodzi na emeryturę.

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła w środę, 11 lipca, decyzję Ojca Świętego dotyczącą archidiecezji łódzkiej. Nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim został 63-letni biskup Marek Jędraszewski z Poznania. Od 15 lat pełnił on posługę biskupa pomocniczego przy boku kolejnych metropolitów poznańskich i jako jeden z dwóch wybieranych biskupów pomocniczych zasiadał w Radzie Stałej KEP. Pełni też funkcję delegata ds. Duszpasterstwa Akademickiego zarówno w Konferencji Episkopatu Polski, jest i w Radzie Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Mianowanie nowego metropolity łódzkiego oznacza przejście na emeryturę dotychczasowego pasterza diecezji  arcybiskupa Władysława Ziółka. Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego złożył on rezygnację z urzędu po ukończeniu 75 roku życia, co miało miejsce w 2010 r. Benedykt XVI poprosił go o kontynuowanie posługi do chwili mianowania następcy. Arcybiskup Władysław Ziółek był piątym biskupem diecezjalnym łódzkim. Objął kanonicznie diecezję 25 stycznia 1986 r. W 1992 r. został mianowany arcybiskupem archidiecezji łódzkiej, bezpośrednio podległej Stolicy Świętej, a w 2004 r.arcybiskupem metropolitą łódzkim nowej prowincji kościelnej.

Biskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka przyjął 24 maja 1973 r. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa, potem rozpoczął studia w Rzymie. 20 grudnia 1979 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (praca „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” została nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

Po powrocie do kraju, został prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a jednocześnie rozpoczął pracę na Papieskim Wydziale Teologicznym. Habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1991 r. (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E.Levinas”).

Przez blisko 10 lat był redaktorem „Przewodnika Katolickiego”. W latach 1990-1996 był redaktorem naczelnym tego najstarszego w Polsce pisma katolickiego. 17 maja 1997 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i tytularnym Forum Popilii. Święcenia biskupie otrzymał miesiąc później, 29 czerwca, z rąk ówczesnego metropolity poznańskiego abp. Juliusza Paetza.

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biskup Jędraszewski otrzymał w 1998 r. nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. Został też kierownikiem Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 2 stycznia 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję wikariusza generalnego. W Konferencji Episkopatu Polski bp Jędraszewski bierze ponadto udział w pracach Komisji Wychowania Katolickiego i Komisji Nauki Wiary (Sekcja Nauk Filozoficznych).

drukuj