PAP/EPA

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

Do tego, abyśmy nie dali się uzależnić od mentalności świata, ponieważ centrum naszego życia stanowi Jezus zachęcał nas w niedzielę Ojciec Święty Franciszek.

Czas Adwentu to nie tylko czas czuwania i modlitwy. To także czas nawrócenia – mówił w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek.

Ewangelia przedstawia nam jako przewodnika na tej drodze postać Jana Chrzciciela, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” – podkreślił papież.

Nawrócenie wymaga wyzbycia się oziębłości i obojętności, pychy i poczucia wyższości. Musimy otworzyć się na serdeczność i braterską wrażliwość, przede wszystkim wobec tych najbardziej potrzebujących.

Nawrócenie jest bowiem pełne, jeśli prowadzi do pokornego uznania naszych błędów, naszych niewierności i niewywiązywania się ze zobowiązań – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Nie możemy się poddać w obliczu sytuacji negatywnych zamknięcia i odrzucenia. Nie możemy dać się uzależnić od mentalności świata, ponieważ centrum naszego życia stanowi Jezus i Jego słowo światła, miłości, pocieszenia.

 

Także dzisiaj uczniowie Jezusa są wezwani, aby byli Jego pokornymi, ale równocześnie odważnymi świadkami, aby rozniecić nadzieję, aby uzmysłowić, że mimo wszystko królestwo Boże jest stale budowane z dnia na dzień mocą Ducha Świętego. Niech każdy z nas pomyśli, jak mogę coś zmienić w mojej postawie, aby przygotować drogę Panu – zaznaczył papież Franciszek.

 

Na zakończenie Ojciec Święty udzielił wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa. Pozdrowił także obecnych na Placu Świętego Piotra pielgrzymów.

TV Trwam/News/RIRM

drukuj