Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 18.09.2022

Anioł Pański 18.09.2022

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Przypowieść, którą przedstawia nam Ewangelia dzisiejszej liturgii (por. Łk 16, 1-13), wydaje się nieco trudna do zrozumienia. Jezus przytacza opowiadanie o korupcji: nieuczciwym rządcy, który kradnie, a potem, odkryty przez swojego pana, działa przebiegle, żeby wybrnąć z tej sytuacji. Zadajemy sobie pytanie: na czym polega ta przebiegłość i co chce nam Jezus powiedzieć?

Z opowiadania wynika, że ów rządca znalazł się w tarapatach, ponieważ zarobił na własności swojego pana. Teraz będzie musiał zdać sprawę i utraci pracę. Nie poddaje się jednak, nie godzi się na swój los i nie udaje ofiary, wręcz przeciwnie – natychmiast działa przebiegle, szuka rozwiązania, jest zaradny. Jezus bierze przykład z tej historii, aby rozpocząć pierwszą prowokację: „ synowie tego świata – mówi – roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości” (w. 9). To znaczy zdarza się, że ci, którzy poruszają się w mrokach, według pewnych kryteriów światowych, potrafią także wyjść z kłopotów, potrafią być sprytniejsi od innych. Natomiast uczniowie Jezusa, czyli my,  czasami bywamy zaspani, albo jesteśmy naiwni, nie umiemy podjąć inicjatywy, żeby szukać dróg wyjścia z trudności (por. Evangelii gaudium, 24). Myślę o chwilach kryzysu osobistego, społecznego, ale także kościelnego: czasem dajemy się pokonać zniechęceniu, albo popadamy w narzekanie i użalanie się nad sobą. Natomiast – mówi Jezus – możemy być także przebiegłymi zgodnie z Ewangelią, być czujni i uważni, aby rozeznawać rzeczywistość, być kreatywni, by szukać dobrych rozwiązań, dla siebie i dla innych.

Ale jest też inne pouczenie, które proponuje nam Jezus. Na czym bowiem polega przebiegłość rządcy? Postanawia dać upust tym, którzy są zadłużeni, dlatego zaprzyjaźnia się z nimi, mając nadzieję, że będą mogli mu pomóc, gdy pan go wyrzuci. Kiedyś gromadził bogactwo dla siebie, teraz wykorzystuje je do zdobywania przyjaciół, którzy mogą mu pomóc w przyszłości. Jezus zaś oferuje nam pouczenie na temat korzystania z dóbr: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków” (w. 8). To znaczy, że aby odziedziczyć życie wieczne, bezcelowe jest  gromadzenie dóbr tego świata, ale liczy się miłość, którą będziemy przeżywali w naszych relacjach braterskich. Oto więc zachęta Jezusa: nie używajcie dóbr tego świata tylko dla siebie i swojego egoizmu, ale posługujcie się nimi, aby rodzić przyjaźnie, tworzyć dobre relacje, działać w miłości, krzewić braterstwo i troszczyć się o najsłabszych.

Bracia i siostry, także w dzisiejszym świecie są przypadki korupcji, takie jak ta, o której opowiada nam Ewangelia; nieuczciwe postępowanie, niesprawiedliwa polityka, egoizm, który dominuje w decyzjach osób i instytucji, i wiele innych mrocznych sytuacji. Ale nam, chrześcijanom, nie wolno się zniechęcać ani, co gorsza, pozwalać na to, by sprawy te trwały nadal, pozostawać obojętnymi. Przeciwnie, jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra, z roztropnością i przebiegłością Ewangelii, wykorzystując dobra tego świata – nie tylko materialne, ale wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Pana – nie po to, by wzbogacić siebie, ale po to, by rodzić miłość braterską i przyjaźń społeczną. To bardzo ważne: naszą postawą budujemy przyjaźń społeczną.

Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, aby pomogła nam być jak Ona ubogimi w duchu i bogatymi w miłość wzajemną.

 

Po Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry!

Dziękuję Bogu za podróż, jaką udało mi się odbyć w ostatnich dniach do Kazachstanu z okazji VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Pozwolę sobie omówić ją na audiencji ogólnej w najbliższą środę. Jestem zasmucony z powodu niedawnych starć między Azerbejdżanem a Armenią. Wyrażam moją duchową bliskość z rodzinami ofiar i wzywam strony do uszanowania zawieszenia broni w perspektywie zawarcia porozumienia pokojowego. Nie zapominajmy, że pokój jest możliwy wtedy, gdy broń milknie a rozpoczyna się dialog! I nadal módlmy się za umęczony naród ukraiński i o ​​pokój w każdym zakątku ziemi zakrwawionym z powodu wojny.

Pragnę zapewnić o mojej modlitwie ludność Marchii dotkniętą gwałtowną powodzią. Modlę się za zmarłych i ich rodziny, za rannych i poszkodowanych. Niech Pan da udzieli siły tym wspólnotom!

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. W szczególności pozdrawiam zakonnice Maryi Niepokalanej z różnych wspólnot w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie; a także wiernych z Sewilli i Świeckiej Grupy Matki Bożej z Wieczerna.

Pozdrawiam grupę z Caturano, diecezji Kapui; bierzmowaną młodzież z Gazzaniga (Bergamo) i Soliera (Modena); członkowów wspólnoty „Synowie w niebie”; grupę lekarzy weterynarii z prowincji Werona wraz z rodzinami. Pozdrawiam także młodzież z Ruchu “Ekonomia Franciszka”, którzy są tu dzisiaj na placu: zawsze idźcie do przodu! Do zobaczenia wkrótce w Asyżu.

Specjalne pozdrowienie kieruję do ubogich i wolontariuszy “Casa di Zachaeus” z Mesagne: niech Pan was błogosławi, a Matka Boża zachowa od wszelkiego zła.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapomnij modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

drukuj