fot. Katarzyna Cegielska

Zostań fundatorem

Z o. Janem Królem CSsR rozmawia Beata Falkowska.

Proszę Ojca, na co potrzeba obecnie funduszy przy budowie toruńskiej świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II?

– Można powiedzieć, że kościół w stanie surowym mamy już prawie wybudowany. Musimy na wiosnę pokryć konstrukcję dachową blachą. Przed nami wiele prac zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła. Trzeba wykonać elewację i na placu przykościelnym położyć kostkę granitową. Równocześnie trzeba prowadzić wszystkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku, takie jak np. instalacja centralnego ogrzewania, położenie posadzek zarówno w dolnej, jak i w górnej kondygnacji, położenie tynków itp. Trzeba zaprojektować i wykonać całe wnętrze, tak by ono było nie tylko piękne, ale by również skłaniało do modlitwy. Przed nami jeszcze wiele prac, i to bardzo kosztownych, na które potrzebne są pieniądze.

Każda ofiara na budowę jest mile widziana i za każde wsparcie dziękujemy. Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Lux Veritatis. Numer konta jest dostępny na stronie Radia Maryja. Tam także na żywo każdy może śledzić budowę kościoła.

Ofiarodawcy są otaczani modlitwą?

– W Radiu codziennie modlimy się za wszystkich ofiarodawców. Zawsze w każdym kościele wierni modlą się za fundatorów. Dawniej najczęściej jedna rodzina fundowała świątynię. Fundatorem naszego toruńskiego kościoła jest Rodzina Radia Maryja i ta modlitwa za nią także oczywiście będzie. Nazwiska tych ofiarodawców, którzy wpłacą kwotę 1 tysiąca złotych lub więcej, będą umieszczone na specjalnych tabliczkach w górnej kondygnacji na zewnątrz kościoła.

Dziękuję za rozmowę.


Dar na budowę kościoła można wpłacać na konto:

Fundacja Lux Veritatis

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 23/35

Nr rachunku 65 1320 1120 2585 4660 2000 0002

drukuj