Zmiany w zatrudnianiu ratowników medycznych

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorzy medyczni mają być zatrudniani wyłącznie na podstawie stosunku pracy. To jedno z założeń projektów dotyczących zmian w systemie ratownictwa medycznego przygotowanych przez resort zdrowia.

Zmiany przewidują też ,,upaństwowienie” systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nowelizacja zakłada również, że środki na realizację zadań powierzonych przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane Funduszowi w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany proponowane przez resort zdrowia idą w dobrym kierunku – ocenia poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

– Źle się dzieje, jeżeli państwo nie ma kontroli, albo ma ją ograniczoną,  nad tym, co dzieje się w zakresie ratownictwa medycznego. Proponowane zmiany z jednej strony wzmocnią nadzór państwa nad systemem, a z drugiej strony będą pomocne i – mam nadzieję – dobrze odbierane przez pracowników. Zatrudnienia na podstawie umów o pracę, kwestia wielkości doboru kadr i ilości osób, które będą w zespołach (będzie więcej 3-osobowych zespołów niż 2-osobowych) – to wszystko będzie służyło większemu bezpieczeństwu pacjentów i osób, które będą wykonywać świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego – zaznacza Tomasz Latos.

Propozycje przewidują też powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Gwarantują również co najmniej 3-osobowy skład podstawowych zespołów ratownictwa.

Za zapewnienie i obsługę techniczną Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM ma być ponadto odpowiedzialny minister zdrowia. Konsultacje publiczne projektów potrwają do 16 listopada.

RIRM

drukuj