fot. Agata El Halawany Nadleśnictwo Drawno

Wyjątkowi mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Drawno

Na terenie Nadleśnictwa Drawno (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) od 2017 roku obserwowane są żubry, których populacja liczy 25 osobników stale zamieszkujących drawieńskie lasy.

Pojawienie się żubrów na terenie Nadleśnictwa Drawno możliwe było dzięki prowadzonej tu trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Związane jest  to również z projektem „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” realizowanym przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, którego partnerem  są  Lasy Państwowe – mówi Sławomir Wencel, nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno.

Drugim cennym gatunkiem, który można spotkać w lasach nadleśnictwa jest ryś. Pojawienie się tego unikatowego gatunku było związane z realizacją projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”, za który  odpowiada Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie/radiomaryja.pl

drukuj