Wrocławska firma zatrudniała nielegalnie 131 cudzoziemców

131 obcokrajowców pracowało nielegalnie w jednej z wrocławskich firm – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Straż Graniczą. Właścicielowi firmy grozi grzywna do 30 tys. złotych.

Kontrolę zatrudnienia cudzoziemców w jednej z wrocławskich firm przeprowadzili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach – poinformowała mjr Straży Granicznej Joanna Konieczniak, rzeczniczka Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

„Weryfikacją objęto 146 cudzoziemców, w tym 132 obywateli Ukrainy, 10 obywateli Kuby oraz 4 Białorusinów. Wszystkich cudzoziemców zatrudniła wrocławska firma, która powierzała obcokrajowcom pracę w branży metalowej i budowlanej” – przekazała mjr Joanna Konieczniak.

Jak się okazało, 131 obcokrajowców zostało zatrudnionych przez wrocławskiego pracodawcę niezgodnie z prawem. Według Straży Granicznej, naruszył on również przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

„Nie dopełnił mianowicie obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 45 cudzoziemców, a także powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż te, które określone zostały w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy” – wyjaśniła rzeczniczka.

Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie przedsiębiorcy. Grozi mu grzywna do 30 tys. złotych.

PAP

drukuj