Wręczono Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka

Wybitny historyk dziejów Polski, prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Tygodnik „Idziemy” zostali laureatami 69. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.

Uroczysta gala wręczenia najstarszego niepaństwowego wyróżnienia odbyła się wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana jest nieprzerwanie od 1948 r. za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, które są świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw dokonań je wyrażających w życiu narodu – tłumaczy Tomasz Nakielski, przewodniczący Stowarzyszenia Civitas Christiana.

– Jesteśmy w połowie bardzo ważnego dla Kościoła roku ze względu na dwa ważne jubileusze; miłosierdzia i 1050. Rocznica chrztu Polski. Nagroda Pietrzaka jest starszą, niepubliczną nagrodą wręczaną w zakresie szeroko pojętej kultury, a więc jest swego rodzaju instytucją kultury i nie jest to dziwne, że instytucja odnosi się do tak wielkich wydarzeń – wskazuje Tomasz Nakielski.

W tym roku dostojna kapituła uhonorowała nagrodą: prof. dr hab. Krzysztofa Ożóga – za rzetelną działalność naukową, oddanie się pracy badawczej dot. kształtowania naszej narodowej tożsamości w kontekście chrześcijaństwa na ziemiach polskich; Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – za ofiarne wypełnianie charyzmatu zakonnego, krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i w świecie; Tygodnik „Idziemy” – za wypełnianie apostolskiej roli mediów katolickich, obiektywizm w przedstawianiu rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej, ukazujący integralną wizję człowieka i świata.

Jak mówi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, to niewątpliwie ogromny zaszczyt znaleźć się w gronie luminarzy polskiej kultury.

– Tę nagrodę wcześniej otrzymywały tak wielkie postacie jak ks. Jan Twardowski. Zatem pan profesor i te dwie wspaniałe instytucje dołączają teraz do grona tych wielkich wspaniałych. Wpisują się tym samym w historię polskiej kultury – podkreśla Wojciech Kolarski.

Laudację na cześć laureatów wygłosił ks. bp Marek Solarczyk.

W tym świecie na różnych polach życia społecznego i publicznego również, a może przede wszystkim w świecie mediów, można być autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa i obrońcą jego prawdy, a jednocześnie tym, który z tej prawdy czyni to niesamowite światło – mówił ks. Biskup.

Laureaci nagrody nie kryli wzruszenia. Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg skromnie odniósł się do swych badań historycznych.

W sercu swoim noszę takie słowa, które oddają tę moją rzeczywistość – „non sum dignus” – „nie jestem godzien”, ponieważ uprawiam historię, zajmuję się połową dziejów naszej ojczyzny, badam – i staram się pokazywać – fundamenty naszej wspólnoty narodowej – wskazał prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.

Patronem nagrody ustanowionej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana jest Włodzimierz Pietrzak – prawnik, pisarz, krytyk literacki, teoretyk kultury oraz publicysta, działacz społeczny i żołnierz powstania warszawskiego.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj