fot. Tomasz Strąg

Wojewoda małopolski: Uchwały, które naruszają porządek prawny, trzeba uchylić

Uchwały, które naruszają porządek prawny, po prostu trzeba uchylić – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik. W piątek wydał oświadczenie w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa.

Szef rady miasta Dominik Jaśkowiec uważa, że aktywność wojewody jest związana z wyborami parlamentarnymi i zapowiada zaskarżenie jego decyzji do sądu administracyjnego.

Nagranie z oświadczeniem wojewody małopolski urząd wojewódzki zamieścił w piątek na Facebooku.

W wypowiedzi wojewoda Piotr Ćwik uzasadnia decyzje o unieważnieniu części uchwał radnych miasta Krakowa. Unieważnione w ostatnich miesiącach dokumenty dotyczą m.in. edukacji seksualnej w szkołach, wprowadzenia lekcji religii jako pierwsze lub ostatniej w planie zajęć, powołanie nocnego burmistrza w Krakowie, zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym.

Jak przekazano PAP w radzie miasta, od czerwca tego roku wojewoda uchylił dziewięć uchwał. Miejscy radni sprzeciwiają się takim rozstrzygnięciom postępowań nadzorczych wojewody.

Wojewoda małopolski w swoim oświadczeniu podkreślił, że sprawuje nadzór nad samorządami także w zakresie stanowienia uchwał kierunkowych.

„Wielość takich uchwał podejmowanych w tym roku przez Radę Miasta Krakowa świadczy z jednej strony o dużym zaangażowaniu radnych, ale jednocześnie wskazuje na nieznajomość ustawy o samorządzie terytorialnym i kompetencji organu uchwałodawczego i kompetencji organu wykonawczego, czyli w tym wypadku prezydenta miasta Krakowa” – powiedział wojewoda.

Jak podkreślił, do rozstrzygnięcia nadzorczego dołączone jest uzasadnienie jego wydania, argumenty wskazujące na konieczność unieważnienia danej uchwały w całości lub w części.

„Krótko mówiąc powtarzające się naruszanie porządku prawnego dotyczy wkraczania rady miasta w kompetencje prezydenta miasta” – mówił Piotr Ćwik i wyjaśnił, że „rada miasta może wyłącznie wskazywać ogólne działania prezydenta, a nie konkretne formy i instrukcje, tymczasem rada miasta w swoich uchwałach nakazuje prezydentowi zastosować konkretne rozwiązania prawno-organizacyjne”.

W ocenie wojewody przewodniczący rady miasta zamiast „kontestować” te uchylenia powinien skoncentrować się na jakości stanowionego przez radę prawa, bo przecież za to odpowiada.

„Kolejne uchylenia to każdorazowo analiza i rozmowa z zespołem prawników” – zaznaczył wojewoda i wskazał, że „uchwały, które naruszają porządek prawny, po prostu trzeba uchylić”.

Wojewoda przypomniał również przewodniczącemu rady miasta, że „Rady Miasta Krakowa jest wolnym samorządem, który winien jednak funkcjonować w oparciu o zasady polskiego prawa i je respektować”.

PAP/RIRM

drukuj