fot. PAP/Jacek Turczyk

Warszawa: Zainaugurowano Europejski Korpus Solidarności

W Warszawie zainaugurowano Europejski Korpus Solidarności. To nowy program Komisji Europejskiej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodych w działania solidarnościowe.

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat, które chcą nie tylko angażować się w działania na rzecz innych, ale też podnosić swoje kwalifikacje. Jest realizowany na terenie państw Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich.

Na Europejski Korpus Solidarności składają się trzy filary: projekty wolontariatu, staże i miejsca pracy oraz projekty solidarności. Poszczególne filary mają swoje założenia i różnią się np. czasem trwania. Cel jest jednak jeden: większa aktywizacja osób młodych do działań solidarnościowych. Chodzi m.in. o wspieranie akcji na rzecz praw człowieka oraz realizowanie konkretnych projektów w danej społeczności lokalnej.

– My jako Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo mocno stawiamy na te kompetencje społeczne. Dzięki pracy w formie wolontariatu bardzo mocno można te kompetencje kształtować i ten program na to stawia. (…) Ten projekt oprócz tego, że jest nastawiony – i to jest bardzo ważne – na działanie dla innych ludzi, pomoc potrzebującym, jest też projektem, który tak naprawdę pomaga tym, którzy biorą w nim udział, bo pozwala im się rozwijać, kształtować osobowość, rozszerzać horyzonty. To jest bardzo istotne – mówi wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą się zarejestrować na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Adres strony internetowej to www.europa.eu, gdzie odnaleźć zakładkę „Młodzież”.

         Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj