W Warszawie zaprezentowano monografię nt. przestrzegania wolności religijnej

„Wolność religijna. Wybrane zagadnienia” – taki tytuł nosi monografia przygotowana wspólnie przez: Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Instytut Ordo Iuris. Publikację zaprezentowano dziś w Warszawie.

Choć w Polsce wolność religijna jest dobrze chroniona, coraz częściej dochodzi do aktów nienawiści i agresji motywowanych właśnie religią. Publikacja wskazuje, jak realizowane jest prawo do wolności religijnej, a także pokazuje największe zagrożenia.

Jest to publikacja, która dotyka bardzo ważnego dzisiaj tematu wolności religijnej, porządkującej pojęcia, wskazującej na to, jakie są podstawy filozoficzne, teologiczne, społeczne wolności religijnej. Jednocześnie jest to publikacja, która zawiera też bardzo konkretne analizy tego, jak tę wolność religijną dzisiaj realizować w naszym polskim społeczeństwie – mówi ks. dr Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zaznacza, że prawo do wyznawania religii wynika z samego faktu godności człowieka.

– Właśnie dlatego podnosimy głos (…), bo jak wskazują statystyki, są kraje czy miejsca w Europie, gdzie niedługo chrześcijanie będą mniejszością, więc ten temat będzie stawał się coraz bardziej gorący. Dane, które podało wiedeńskie obserwatorium – że 80% chrześcijan, którzy byli w różnych ośrodkach dla uchodźców, doznawało różnych form represji – świadczą tylko o tym, że jest to temat, który będzie narastał – tłumaczy ks. prof. Cisło.     

W Polsce wolność sumienia i religii jest gwarantowana przez art. 53 konstytucji, a także umowy międzynarodowe. Tę wolność przypomniał także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj