[TYLKO U NAS] M. Wasilewski: Funkcją młodzieżowych rad jest opiniowanie decyzji, wychodzących od władz

Główną funkcją młodzieżowych rad jest konsultacja, opiniowanie decyzji, które wychodzą od władz – powiedział w czwartkowych „Rozmowach niedokończonych” na antenie Telewizji Trwam Mateusz Wasilewski, członek Rady Dzieci i Młodzieży RP przy ministrze edukacji narodowej.

Gośćmi czwartkowego programu byli: prof. Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego; Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy ministrze edukacji narodowej oraz Mateusz Wasilewski.

Podczas „Rozmów niedokończonych” poruszono temat Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Jak wyjaśnił Piotr Wasilewski, są one organami, „tworzonymi przy jednostkach samorządu terytorialnego, np. przy gminach czy powiatach. Często są to młodzieżowe sejmiki, do których należy kilka-kilkanaście osób, reprezentujących młodzież z danej gminy, powiatu lub województwa. Ta młodzież przedstawia głos swoich rówieśników na dany temat, który jest ważny dla rozwoju gminy czy miasta”.

– Główną funkcją młodzieżowych rad jest konsultacja, opiniowanie decyzji, które wychodzą od władz. Te rady mają pomagać osobom rządzącym i sprawiać, żeby decydenci głos młodych również uwzględniali w swoich decyzjach. Myślę, że w większości młodzieżowych rad ten głos jest dość istotny. Dorośli trochę nauczyli się tego, że te opinie są bardzo ważne i warto ich słuchać – powiedział Mateusz Wasilewski.

Piotr Wasilewski podkreślił, że „młodzież rzeczywiście dąży do prawdy, wyczuwa ją i o nią walczy. Przez to, jeżeli ich głos jest pomijany przez władze, to wtedy młodzież to od razu wyczuwa. Prędzej czy później młodzi ludzie to sobie uświadamiają i wtedy o swoje prawa walczą, szybko reagując”.

– Są przykłady z całej Polski, które świadczą o tym, że młodzież chce dbać o swoich rówieśników, ponieważ czuje odpowiedzialność z wyboru do młodzieżowej rady, z tego, że reprezentuje swoich rówieśników. (…) Czujemy, że to zaangażowanie społeczne, ta działalność – nazywana czasami działalnością charytatywną – jest taka, że my rzeczywiście próbujemy godnie reprezentować młodzież i dążymy do tego, żeby nasze działanie, poświęcanie wolnego czasu było jak najbardziej efektywne – wskazał przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy ministrze edukacji narodowej.

– Młodzież ma taką umiejętność, taki papierek lakmusowy wiarygodności. Chcę zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy rady gminy robią z młodzieży propagandową zasłonkę dla siebie, to oni mają intuicję prawdy i szybko odczytują, czy to jest prawdziwe czy fałszywe i odstępują od tego typu działań. Wydaje mi się, że zostają z tymi, którzy są prawdziwi i autentyczni – dodał prof. Jacek Kurzępa.

Piotr Wasilewski wyjaśnił również, że „Młodzieżowa Rada Gminy jest powoływana poprzez uchwałę Rady Gminy. Jeżeli chodzi o dokument powołujący radę i określający sposób wyboru, to jest to decyzja Rady Gminy, ale najczęstszy sposób wyboru, to jest wybór przez uczniów z danych szkół”.

– Sposób jest różny, ale myślę, że ważnym punktem jest to, że w ponad 70 proc. młodzieżowych rad, które istnieją, każdy uczeń szkoły każdego rodzaju w danej gminie, miał okazję i szansę do tego, żeby kandydować do Młodzieżowej Rady Gminy – zaznaczył Piotr Wasilewski.

– Myślę, że podstawową zasadą wyboru przedstawicieli szkół jest statut. Bez tego dokumentu młodzieżowa rada nie miałaby racji bytu. To właśnie statut zawiera wszystkie informacje o tym, jak członkowie mogą zostać wybrani; o tym, ile trwa kadencja i jakie kompetencje posiada dana rada – wskazał Mateusz Wasilewski.

Jak dodał Piotr Wasilewski, „ci młodzi tak, jak dorosłe rady gminy mają duży wpływ na los mieszkańców i reprezentują ten głos mieszkańców, tak samo młodzieżowe rady reprezentują głos młodzieży danej społeczności”.

 

RIRM

drukuj