fot. PAP/Andrzej Lange

Trwają prace nad programem ograniczenia marnowania żywności

Od ponad dwóch lat realizowany jest projekt badawczy Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności (PROM), który ma zbadać skalę marnowania żywności w Polsce – poinformował Instytut Ochrony Środowiska.

Do tej pory w Polsce nie były zbierane ani monitorowane dane dotyczące skali, przyczyn i rodzaju marnowanej żywności. Według jedynych dostępnych szacunkowych danych Eurostatu z 2006 r. w Polsce rocznie marnuje się 9 mln ton żywności.

Zdaniem ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska, zbadanie tego zjawiska pozwoli na realne zmiany zachowań. Pomóc ma w tym projekt PROM, który realizowany jest przez IOŚ we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polskim Towarzystwem Technologów Żywności.

Do strat i marnotrawstwa żywności dochodzi na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji, w tzw. linii od pola do stołu, choć na każdym z etapów w różnym stopniu. Brak aktualnych danych utrudnia opracowanie i wdrożenie działań prowadzących do ograniczenia skali marnotrawstwa i strat. Z kolei dane zbierane przez resorty rolnictwa i środowiska lub poszczególne organizacje mają wymiar jedynie wycinkowy.

Wyniki projektu Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności mają zostać opublikowane niebawem. Dzięki temu dowiemy się nie tylko, ile żywności rzeczywiście marnuje się w Polsce, ale również kto i w jakim stopniu za to odpowiada.

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny w tym projekcie m.in. za zbadanie, gdzie w łańcuchu produkcji i przetwórstwa dochodzi do największych strat. Opierając się na opracowaniach w ramach tego projektu, będzie można przystąpić do pracy nad planem i kształtem polityki krajowej w zakresie efektywnego zapobiegania stratom żywności.

„Niezwykle budujące jest to, że na każdym z etapów są spore możliwości realnego ograniczenia strat. Mamy szansę na zmiany. Temu też będą służyć wypracowane w projekcie rekomendacje i poradniki. Liczymy na to, że uda nam się skłonić wszystkich – producentów i konsumentów – do zastosowania się do zaleceń. Pozwoli to nie tylko oszczędzić cenne surowce, ale także poprawić efektywność ekonomiczną procesu produkcji i dystrybucji żywności” – podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor IOŚ Krystian Szczepański.

Projekt PROM jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Jest to pierwszy tego typu projekt, którego celem jest zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 roku. Składa się z dwóch faz: fazy badawczej i fazy przygotowania do zastosowania, z których każda trwa ok. 18 miesięcy.

PAP

drukuj