fot. WOT

Szkolenie terytorialsów na poligonie w Toruniu

W dniach 18-19 września br. na terenie poligonu w Toruniu przeprowadzona została „pętla taktyczna”, będąca egzaminem kończącym pierwszy rok szkolenia indywidualnego żołnierzy z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To podsumowanie roku szkolenia indywidualnego, które jest jednym z 3 etapów wyszkolenia żołnierza WOT. Jednocześnie jest to również sprawdzian praktycznych umiejętności realizowanych w warunkach bojowych.

Cały cykl szkolenia podzielony jest na: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). Po tym czasie żołnierz osiąga pełną gotowość bojową.

– Głównym celem pętli taktycznej było sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy OT, jak również odporności psychofizycznej w warunkach poligonowych (…). W ramach pętli taktycznej zostały zorganizowane dynamiczne punkty kontrolne oraz incydenty taktyczne, na których sprawdzano działania żołnierzy (sekcji) na polu walki – informuje ppłk Marcin Piwowarczyk,  dowódca 81 blp w Toruniu.

Głównym celem pętli taktycznej jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia, stopnia przygotowania do realizacji zadań w warunkach bojowych oraz odporności psychofizycznej wszystkich żołnierzy OT. Taka forma sprawdzenia nabytych umiejętności jest ważną i integralną częścią szkolenia. Wszystkie epizody dynamiczne i statyczne, które były realizowane, wymagały dużego wysiłku i zaangażowania, jak również wiedzy merytorycznej instruktorów szkolących w 81 batalionie lekkiej piechoty. Stanowią oni niezastąpiony trzon realizacji wszystkich działań szkoleniowych i wzór do naśladowania dla swoich żołnierzy.

por. dr Diana Warchocka/radiomaryja.pl

drukuj