„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej

Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna sytuacja w oświacie.

Związkowcy domagają się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

„Solidarność” oświatowa jest w trakcie realizacji akcji referendalnej ogłoszonej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W referendum członkowie Związku odpowiadają na dwa pytania: czy są za strajkiem, czy za organizacją ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie przeciwko projektowi nowelizacji dotyczącego uelastycznienia czasu pracy.

Postulaty związkowców dotyczą również rozwiązań emerytalnych, kwestii tzw. umów śmieciowych, likwidacji szkół oraz problemu uregulowania spraw finansowych m. in. podwyższenia płacy minimalnej.

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy o sześciolatkach. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy pozostawić rodzicom. Ponadto Rada SKOiW negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

„Solidarność” oświatowa bardzo krytycznie odniosła się także do projektu ustawy o działalności harcerskiej:

„Nasz najwyższy niepokój budzi propozycja nadania ministrowi edukacji narodowej uprawnień do uznania lub delegalizacji konkretnej organizacji harcerskiej. Traktujemy to jako próbę ponownego podporządkowania ruchu harcerskiego doraźnym interesom politycznym. Nie do przyjęcia dla członków Rady jest również fakt, że w przedłożonym do zaopiniowania projekcie ustawy wyklucza się możliwość istnienia organizacji harcerskich, uznających wiarę w Boga jako jeden z głównych filarów wychowania. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy sumienia i wolności osobistych młodych obywateli Rzeczypospolitej” – czytamy w stanowisku Rady.

RIRM

KOMUNIKAT SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” [czytaj]

STANOWISKO SOLIDARNOŚCI WS. PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI HARCERSKIEJ [czytaj]

drukuj