Sierpniowy Festyn Rodzinny – „Nie lękajcie się być świętymi”

„Nie lękajcie się być świętymi” pod tym hasłem w Albigowej odbył się dziewiąty już Sierpniowy Festyn Rodzinny.

Od dziewięciu lat w każdym dekanacie archiprezbiteratu łańcuckiego odbywają się festyny, które tematycznie nawiązują do tematu roku duszpasterskiego, bądź do ważnego wydarzenia religijnego, które ma miejsce w danym roku.

– W tym roku było tych wydarzeń bardzo wiele, chcemy promować nauczanie świętego Jana Pawła II i to jemu chcemy oddać hołd poprzez występy artystów i udział tych wszystkich którzy w tym festynie uczestniczą – tłumaczył Tadeusz Rogowski z Akcji Katolickiej Diecezji Przemyskiej

Święty Jan Paweł II był wielkim obrońcą rodziny i życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W swym nauczaniu Ojciec Święty wielokrotnie zwracał uwagę na poszanowanie sumienia każdego człowieka.

– Z jednej strony jest trudno być człowiekiem sumienia, ponieważ można stracić pracę, można finansowo na tym stracić, czy też zablokowana jest jakaś ścieżka kariery, ale z drugiej strony my to robimy dla wyższej idei, dla Pana Boga, dla wartości, dla cywilizacji życia – powiedział Jacek Kotula, obrońca życia z Rzeszowa.

Tak zrobiła Agata Rejman, położna ze szpitala Pro-Familia w Rzeszowie, która wyraziła swój sprzeciw wobec asystowania przy aborcji.

– Aborcja jest to zabijanie, to nie jest terminacja, to nie jest przedwczesne ukończenie ciąży, ale to jest przed wszystkim zabicie żywego, chociaż chorego dziecka – powiedziała Agata Rejman

I takiemu zabiciu poczętego dziecka zgodnie ze swoim sumieniem sprzeciwił się prof. Bogdan Chazan.

– Profesor zachował się w taki sposób w jaki powinien się zachować lekarz. I w taki sposób, my powinniśmy się zachować w sytuacjach ekstremalnych i trudnych. Wszyscy go wspieramy – powiedziała Danuta Figiel, organizatorka

Tego typu festyny to nie tylko dobrze spędzony czas i wspólna zabawa, ale także zwrócenie uwagi na wartości najważniejsze.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj