fot. PAP/EPA

Senat za nowelą ustawy ułatwiającą przyjęcie w Polsce szpicy NATO

Senat poparł w piątek nowelę ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk w Polsce. Jej celem jest umożliwienie przyjęcia sił takich jak szpica NATO jeszcze w czasie pokoju, w celu wzmocnienia polskich sił zbrojnych.

Ustawa dotyczy zasad pobytu i przemieszczania się obcych wojsk na terytorium RP oraz tego, kto i kiedy wydaje zgodę na obecność zagranicznych żołnierzy. Nowelizacja daje podstawy prawne, dzięki którym obce wojska będą mogły prowadzić operacje wojskowe – inne niż ćwiczenia – w czasie pokoju na terytorium Polski. Chodzi o działania prewencyjne, odstraszające lub wymagające użycia sił wysokiej gotowości, czyli tzw. szpicy NATO.

„Kwestia pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej uregulowana jest podwójnie w zależności od sytuacji, czy chodzi o czas pokoju, czy czas wojny. (…) Wydaje się, że takie binarne uregulowanie tych spraw, ze względu na to, co obserwujemy w świecie, jak przebiegają obecnie konflikty, jest niewystarczające” – argumentował sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej, senator PiS Rafał Ślusarz.

„Mamy do czynienia z konfliktami, które są niewątpliwą agresją jednego państwa na drugie, ale nie wypełniają kryterium konfliktu zbrojnego, tak jak jest zapisane w Traktacie Północnoatlantyckim. Używa się tu różnych określeń, gdyż samo zjawisko może przybierać różne formy – mówimy o wojnie podprogowej, mówimy o wojnie hybrydowej, o wojnie niekonwencjonalnej, te działania mogą być kamuflowane pod postacią konfliktu wewnętrznego” – dodał Rafał Ślusarz.

W opinii senatora sprawozdawcy brak odpowiednich uregulowań w Polsce mógłby zachęcać potencjalnego przeciwnika do podjęcia takich działań przeciwko Polsce oraz mógłby tworzyć niedogodną sytuację naszym sojusznikom, którzy mieliby opory przed włączeniem się z pomocą polskim siłom zbrojnym w sytuacji, kiedy niepewna byłaby legitymizacja tego typu działań.

 „Chcesz żyć w pokoju, szykuj się do wojny” – podsumował Rafał Ślusarz.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją zgodę na pobyt w Polsce wojsk obcych, głównie NATO i UE, w ramach wzmocnienia wojskowego polskich sił zbrojnych w operacjach wojskowych prowadzonych w Polsce w czasie pokoju, ma wyrażać prezydent na wniosek ministra obrony, po uzyskaniu zgody premiera. W zgodzie będzie określony cel pobytu i zakres uprawnień obcych wojsk, mają być też wskazane inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Polski. Sojuszniczym wojskom będzie można przyznać w zgodzie takie uprawnienia, jakie ma Wojsko Polskie. W nowelizacji jest też zapis określający zasady użycia broni przez obce wojska na terytorium RP.

Jak zapewniało MON podczas prac sejmowych, procedura jest stosunkowo prosta i pozwala na szybkie wyrażenie zgody na pobyt wojsk obcych. Powodem nieuwzględnienia w procedurze zgody parlamentu jest według pomysłodawców krótki czas reagowania szpicy – 48-72 godzin, w którym mogłoby się nie udać przeprowadzić debaty.

Tzw. szpica – połączone siły bardzo wysokiej gotowości (VJTF) – została wydzielona z sił szybkiego reagowania NATO (NRF) na mocy decyzji walijskiego szczytu.

Za rządowym projektem nowelizacji ustawy opowiedziało się 83 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

PAP/RIRM

drukuj