Senacka komisja obrony odrzuciła poprawki do tzw. ustawy degradacyjnej

Senacka Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się dziś za przyjęciem tzw. ustawy degradacyjnej bez poprawek. Odrzuciła tym samym poprawki zgłoszone podczas środowej debaty w Senacie.

W środę Senat debatował nad uchwaloną dzień wcześniej przez Sejm ustawą o pozbawianiu stopni wojskowych – również pośmiertnie – osób, które „sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu”. Ustawa zakłada m.in. odebranie stopni wojskowych członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Chodzi m.in. o gen. Wojciecha Jaruzelskiego i gen. Czesława Kiszczaka.

Podczas debaty, poprawki do nowych przepisów złożyli senatorowie Jan Żaryn (Prawo i Sprawiedliwość) i Jan Rulewski (Platforma Obywatelska), a także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Zajmowała się nimi dzisiaj senacka komisja obrony narodowej.

Senator Jan Żaryn wskazywał, że nie możemy być pewni, czy archiwa – np. zagranicznych wywiadów – nie kryją akt nieznanych bohaterskich żołnierzy LWP.

– Nie możemy wiedzieć, co się stanie między czwartym, piątym a szóstym rokiem po uprawomocnieniu się orzeczenia, jak wskazuje przykład willi gen. Kiszczaka. My naprawdę nie wiemy, co kryje jeszcze niejedna szafa. Możemy być także zaskoczeni pozytywnie, a to zaskoczenie polega na tym, że bardzo dużo państw – a szczególnie wywiady tychże państw – chroni dokumentację – np. wywiad brytyjski czy amerykański. My niewątpliwie na dzisiejszy dzień nie wiemy, ilu było „generałów Kuklińskich” w dziejach LWP. Trzeba dać im szansę – tłumaczył Jan Żaryn.

Senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący komisji obrony, przypominał podczas debaty cel wprowadzenia ustawy.

– Dla budowy etosu służby wojskowej w wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązania prawnego, które posłuży do oczyszczenia Sił Zbrojnych RP w sferze symbolicznej. Konieczne jest przywrócenie właściwego miejsca najwyższym wartościom wywodzącym się z polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej. Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia wojskowego tych, którzy w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowali armię przeciwko własnemu narodowi – mówił senator.

Na początku posiedzenia przewodniczący Jarosław Rusiecki złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i tym samym odrzucenie zaproponowanych zmian. Wniosek poparło 6 senatorów, 3 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jarosław Rusiecki zaznaczył też, że zgłoszone poprawki nie uzyskały statusu wniosków mniejszości.

PAP/RIRM

drukuj