fot.freepik.com

Sejm zajmie się projektem ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii

Sejm zajmie się projektem ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii. Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć w godzinach wieczornych.

Celem działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Do zadań komisji będzie też należeć identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych. Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zwraca uwagę, że to właśnie aspekt prewencyjny ma szczególne znaczenie.

To jest trudny problem, bo dotyka bardzo wrażliwej sfery. Na pewno warto ten temat zgłębiać, by eliminować przypadki patologiczne. Celem tej komisji powinno być przede wszystkim tworzenie prewencji czy zapobieganie tego typu zdarzeniom, ale jeżeli one już powstają, to ściganie i karanie sprawców – mówi Arkadiusz Mularczyk.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej; ma się składać z 7 członków: trzech – powołanych przez Sejm; jednego – powołanego przez Senat, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja komisji trwać będzie 7 lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj