fot. baltic-pipe.eu

Sejm pracuje nad projektem ustawy o ratyfikacji umowy międzyrządowej z Danią w sprawie gazociągu Baltic Pipe

Parlament pracuje nad projektem ustawy o ratyfikacji umowy międzyrządowej z Danią w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polsce.

Projekt upoważnia prezydenta do ratyfikacji umowy, tworzącej niezbędne ramy prawne dla projektu gazociągu i dzielącej zadania pomiędzy inwestorów. Po stronie duńskiej umowa została już zatwierdzona.

Za odcinek gazociągu od brzegu Danii do Polski będzie odpowiadać Gaz- System. Energinet buduje z kolei gazociąg na terenie Danii oraz odcinek podmorski łączący brzeg zachodni z siecią gazociągów norweskich na Morzu Północnym.

Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej tłumaczy, że umowa zapewni własność gazociągu polskiej firmie. Jak wskazuje obecnie część projektowanej magistrali przechodzi przez wody terytorialne Danii.

Przechodzi zarówno u wybrzeży Jutlandii, jak i przechodzi w bliskości Bornholmu, żeby można było zapewnić Gaz-Systemowi własność, po prostu własność, tego odcinka, który buduje potrzebna była ta umowa międzyrządowa. Jest ona także potrzebna do tego, żeby nasz Urząd Regulacji Energetyki mógł objąć swoja gestia taryfową terytorium, które wykracza poza granicę Rzeczypospolitej – podkreśla minister Piotr Naimski.

W umowie strony potwierdzają również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 r.

Baltic Pipe to projekt mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego.

RIRM

drukuj