fot. PAP/Tomasz Gzell

Rząd zajmie się reformą systemu budżetowego

Rząd zajmie się dziś reformą systemu budżetowego. Resort finansów chce, aby podstawą rocznego planowania budżetu były średniookresowe ramy budżetowe. Ponadto planuje wzmocnić rolę rządu w polityce budżetowej i Ministerstwa Finansów jako podmiotu odpowiedzialnego za stabilność finansów – wynika z informacji MF.

Europoseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że działania polskiego resortu idą w dobrym kierunku. Proponowane rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej.

– Ministrowie będą wiedzieli w dłuższym okresie, na jakie pieniądze w swoim obszarze mogą liczyć. W związku z tym będą mogli płynnie planować swoje przedsięwzięcia, bo wiemy, że większość przedsięwzięć nie zamyka się w jednym roku, tylko realizowana jest w dłuższym okresie czasu. Jeśli minister nie wie, czy będzie miał pieniądze na dane przedsięwzięcie pieniądze, to planowanie jest dosyć kulawe. Rozumiem, że resortowi chodzi o to żeby pokazać dłuższy horyzont czasowy i w ten sposób wzmocnić także rolę ministra finansów w całym tym procesie. To są dobre rozwiązania – podkreśla Zbigniew Kuźmiuk.

Z przeprowadzonej przez MF analizy wynika, że w ostatnich latach w obszarze finansów publicznych wprowadzano liczne zmiany, ale jedynie doraźne. Nie wiązały się one z realizacją spójnej wizji budowy systemu budżetowego.

Według resortu przyczyniało się to do instytucjonalnej słabości państwa oraz ograniczeń w realizacji wielu jego zadań. MF podkreśla, że ich przezwyciężenie nie będzie możliwe bez wprowadzenia kompleksowych zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi.

RIRM

drukuj