PAP/Paweł Supernak

RPD: Przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminów są prawidłowe

Przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminów, w tym udziału osób z przygotowaniem pedagogicznym z zespołach nadzorujących egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów, są prawidłowe – ocenił w czwartek Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka.

,,Chcę uspokoić rodziców, rozporządzenie i wszelkie przepisy, które dotyczą przeprowadzenia egzaminów (gimnazjalnych i ósmoklasistów – PAP) są prawidłowe. Procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminów są prawidłowe i egzaminy są i będą ważne” – oznajmił Mikołaj Pawlak w rozmowie z PAP.

Rzecznik Praw Dziecka wyjaśnił, że dokonał analizy przepisów, na mocy których minister edukacji narodowej wydała rozporządzenie oraz samo rozporządzenie regulujące możliwość udziału – obok nauczycieli – innych osób z wykształceniem pedagogicznym w zespołach nadzorujących egzaminy. Uczynił to po tym, jak Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich wyraził opinię, że ,,przygotowane pośpiesznie zmiany rozporządzeń, w reakcji na zapowiedziany strajk nauczycieli i innych pracowników oświaty, mogą naruszać prawa obywatelskie”.

,,Jako prawnik jestem zobligowany do tego, aby badać konkretne przepisy” – wyjaśnił Adam Bodnar.

Wskazał, że art. 44 prawa oświatowego, ,,to podstawa prawna dla ministra edukacji do wydawania rozporządzeń w tym zakresie, do ustalanie tego, kto będzie zasiadał w składach komisji egzaminacyjnych”.

,,To pozwoliło pani minister wprowadzić (do zespołów nadzorujących egzamin – PAP) obok nauczycieli również osoby z wykształceniem pedagogicznym, żeby przeprowadzić egzaminy, żeby nie naruszać prawa dzieci, żeby prawo do strajku nie bojkotowało prawa dziecka, by być ocenionym za całokształt nauki w szkole” – oznajmił rzecznik praw obywatelskich.

W ocenie RPD ,,przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminów są prawidłowe. I w tej sytuacji wymagającej doraźnego działania są one wystarczające”.

Przypomniał, że w obecnej sytuacji spowodowanej strajkiem, ,,nauczyciele powinni opierać swoje działanie na ślubowaniu”. ,,Wierzę, że żaden nauczyciel go nie złamie. A brzmi ono: <<ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży>>”.

Zwrócił uwagę, że Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje każdemu ma prawo do nauki.

,,Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. Obowiązkiem nauczycieli jest wystawianie ocen, dokonywanie podsumowania osiągnięć dzieci w roku szkolnym” – mówił rzecznik.

,,Nie wierzę w to – o czym niektórzy mówią – jakoby nauczyciele mieliby nie wystawiać ocen na koniec roku szkolnego. Byłoby to złamaniem ślubowania. To ślubowanie chroni prawa dzieci do edukacji” – podkreślił Mikołaj Pawlak.

Rzecznik zapewnił, że nie staje po żadnej ze stron konfliktu, a jedynie po stronie dzieci i ich praw.

,,Moją sprawą nie jest ocenienie ani propozycji rządu, ani strony związkowej. Mogę jedynie uderzyć pięścią w stół i powiedzieć: Drodzy państwo, ze strony rządzącej i protestującej, musicie się dogadać, bo dzieci cierpią” – oznajmił RPD.

PAP/RIRM

drukuj