Rosja przed Trybunałem Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował, że Wielka Izba czyli 17 sędziów rozpatrzy tzw. skargę katyńską.

Trybunał zbada m.in., czy władze Rosji rzetelnie prowadziły śledztwo katyńskie w latach 1990-2004. O decyzji Trybunału poinformował wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar.

Uwzględniono wniosek skarżących m.in. mec. Ireneusza Kamińskiego, który  – jak powiedział – był pewien pozytywnej decyzji Trybunału:

-Taki wniosek rzeczywiście został złożony w imieniu skarżących. Napisałem go w sposób możliwie najbardziej przekonujący, najbardziej mocny, ale od samego początku wiedziałem, że taka decyzja w sprawie Wielkiej Izby powinna zapaść. Byłbym bardzo zdziwiony gdyby trybunał nie uznał racji przemawiających za ponownym rozpatrzeniem skargi. – powiedział mec. Ireneusz Kamiński

Jednak wyrok Trybunału był też zaskoczeniem, dodaje mec. Ireneusz Kamiński:

-Trybunał sporadycznie zgadza się na Wielką Izbę po wyroku izby, w sprawach jedynie najważniejszych, w sprawach najbardziej skomplikowanych. Zatem będzie ponowna rozprawa. Ona będzie miała miejsce mniej więcej za trzy, cztery miesiące, a więc już w nowym roku. – powiedział mec. Ireneusz Kamiński.

 

Wypowiedź mec. Ireneusza Kamińskiego

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj