fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Resort zdrowia: Komitet Stały Rady Ministrów potwierdza 6 proc. PKB na zdrowie w 2024 r.

Wysokość nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB nie jest zagrożona i w 2024 r. osiągnie poziom 6 proc.; potwierdził to Komitet Stały Rady Ministrów – poinformował PAP w środę resort zdrowia.

Dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia Sylwia Wądrzyk przekazała, że szef resortu Łukasz Szumowski podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczącego projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zwrócił się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że wzrost wydatków na ochronę zdrowia będzie realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej gwarantującej zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2024 r. do poziomu 6 proc. PKB.

Jak zaznaczyła, po uzyskaniu tej informacji Komitet podjął decyzję o rekomendowaniu uchwały Radzie Ministrów, która zobowiązana jest do jej przyjęcia przed 30 kwietnia br.

„Teza stawiana przez jeden z portali internetowych o nierealizowaniu przez rząd celu, jakim jest sukcesywne zwiększanie publicznych nakładów na ochronę zdrowia, została błędnie oparta na danych scenariusza długookresowego wydatków publicznych ujętych w tabeli >>Długookresowa stabilność finansów publicznych<<” – wskazała dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Tymczasem – jak podkreśliła Sylwia Wądrzyk – zgodnie z informacjami zamieszczonymi w projekcie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), scenariusz ten został przygotowany w ramach prac grupy roboczej i został opracowany przez Komisję Europejską w raporcie o przewidywanych do 2070 r. skutkach starzenia się ludności (Ageing Report 2018) przed wejściem w życie ustawy 6 proc.

„Dla przedstawionych danych rokiem bazowym jest 2016, natomiast aktualizacja raportu nastąpi w 2020 roku. Wysokość nakładów na zdrowie w roku 2016 została określona w ustawie budżetowej” – wskazała dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Jej zdaniem, z publikacji czytelnik mógł odnieść mylne wrażenie, że tabela jest prognozą przygotowaną przez Polskę. Tymczasem Komisja opracowując dokument nie uwzględnia planowanych zmian, a jedynie te, które weszły w życie.

„Tak jak wskazano w dalszej części aktualizacji WPFP należy zauważyć, że po zakończeniu prac AWG nad prognozami dotyczącymi opieki zdrowotnej, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2025 r. aż do osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB. Znowelizowana ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. skróciła zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia o 1 rok, tj. do 2024 r.” – wskazała Sylwia Wądrzyk.

Dlatego też – jak dodała – należy stanowczo podkreślić, że wysokość nakładów na ochronę zdrowia relacjonowana do procentu PKB wynikająca z ww. ustawy nie jest zagrożona, co oznacza osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB w 2024 r. Dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia wskazała, że podkreślenia wymaga również, iż ustawa określa jedynie minimalny próg wydatków na ochronę zdrowia, natomiast w przypadku stwierdzenia możliwości wyasygnowania dodatkowych środków w budżecie państwa zostaną one odpowiednio zwiększone.

Sylwia Wądrzyk wskazała również, że od kilku lat odnotowywany jest stały nominalny wzrost nakładów na ochronę zdrowia zarówno po stronie budżetu państwa, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreśliła, że w 2019 r. zabezpieczono środki o 7,5 mld wyższe niż w roku 2018 i o prawie 13 mld zł więcej niż w roku 2017.W ramach zwiększonych nakładów z budżetu państwa znaczna część środków przekazywana jest w formie dotacji do NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, darmowych leków dla osób po 75. roku życia, leczenie osób nieubezpieczonych oraz zakup świadczeń zdrowotnych. Przykładowo, w 2018 roku zostały przekazane na fundusz zapasowy NFZ dodatkowe środki w wysokości 1,8 mld zł, które będą mogły zostać wykorzystane na świadczenia w roku bieżącym.

PAP/RIRM

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl