fot. flickr.com

Resort finansów ostrzega przed urządzaniem gier poza kasynami i salonami gier

Użytkowanie automatów do gier poza kasynami i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne – ostrzega w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort finansów przypomina, że ustawa o grach hazardowych dopuszcza urządzanie gier na automatach wyłącznie w kasynach gry i salonach gier na automatach – na podstawie rejestracji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po uzyskaniu opinii jednostki badającej.

Jak czytamy w komunikacie, „uzyskanie opinii jednostki badającej, upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry i salonem gier na automatach”.

„Jedynie decyzja Ministra Finansów o niehazardowym charakterze gry na danym urządzeniu zapewnia prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem” – podkreślono.

„Taka jednostka, która działa z upoważnienia Ministra Finansów, przeprowadza badania techniczne automatów, urządzeń losujących i urządzeń do gier przewidziane w przepisach oraz wydaje opinie z tych badań” – czytamy w komunikacie.

Jak dodano, „opinia ta stanowi jedynie informację, że zbadany automat lub urządzenie do gier spełnia (lub nie) warunki techniczne”.

Resort wskazał, że jednostka badająca w swoich opiniach nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

„Rozstrzyga o tym wyłącznie Minister Finansów” – zaznaczono.

Resort przestrzega również przedsiębiorców przed ofertami wstawienia automatów do ich lokalu w sytuacji, gdy jako podstawę jego legalnej eksploatacji wskazuje się opinię z badania technicznego, wydaną przez jednostkę badającą upoważnioną przez Ministra Finansów, nazywając taki automat „pierwszym w pełni legalnym urządzeniem z oficjalną państwową certyfikacją”.

Jak czytamy w ostrzeżeniu, „tego rodzaju opinie nie uprawniają do zgodnej z prawem eksploatacji takich automatów, a ich użytkowanie może narażać posiadaczy lokali na odpowiedzialność prawną”.

PAP/RIRM

drukuj