PAP/Paweł Supernak

Relacje na linii Polska-Komisja Europejska po wizycie komisarz Very Jourovej

Unia Europejska potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Unii Europejskiej – zapewniła wiceszefowa komisji europejskiej Vera Jourova, która odbyła we wtorek szereg spotkań w Warszawie w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Rząd jest gotowy do dialogu, domaga się jednak od Brukseli poszanowania praw do decydowania o swoim wymiarze sprawiedliwości, co jest bardzo jasno zapisane w unijnych traktatach.

Cykl spotkań Vera Jourova rozpoczęła od rozmowy z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Później odbyło się spotkanie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim oraz politykami Platformy Obywatelskiej.

– W Senacie zadeklarowaliśmy dalej ciężką pracę, aby zachować praworządność, po to, bo to też zostało powiedziane, aby nad Polską nie wisiało ryzyko zamrożenia środków unijnych – mówił Tomasz Grodzki.

Vera Jourova odwiedziła Sąd Najwyższy, gdzie rozmawiała z Pierwszą Prezes Małgorzatą Gersdorf oraz przedstawicielami organizacji sędziowskich i prawniczych, które sprzeciwiają się reformie wymiaru sprawiedliwości.

– Były to typowo takie prawnicze rozmowy – powiedział Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego

W spotkaniu nie uczestniczyli jednak sędziwie Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, którzy zostali wybrani przez nową KRS i powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę.

– Wynikało to z przyjętej formuły spotkania – wskazał Michał Laskowski.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej nie chciała spotkać się z Krajową Radą Sądownictwa.

– My wyrażaliśmy taką wolę. Pani Komisarz miała napięty grafik, ale przyszłość pokaże i mamy nadzieję, że strony spotkają się, bo chcielibyśmy przedstawić swoje racje. Mamy nadzieję, że pani komisarz będzie zainteresowana u źródła – mówił sędzia Maciej Mitera, rzecznik KRS.

Vera Jourova spotkała się za to z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmawiali o reformie sądownictwa oraz o rzekomym prześladowaniu środowisk LGBT w Polsce.

– Uważam, że tego typu spotkania są zupełnie naturalne w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie, które powinno przestrzegać określonych reguł integracji europejskiej – powiedział Adam Bodnar.

Po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Jourova stwierdziła, że jest zaniepokojona kampanią oszczerstw wymierzoną w sędziów.

– Jestem otwarta na dialog, ale jednocześnie jestem zaniepokojona kampanią oszczerstw skierowaną przeciwko sędziom. Chciałabym zrobić więcej, aby ochronić sędziów przed kampanią przeciwko nim – wskazała Vera Jourova.

Wiceszefową Komisji Europejskiej przyjął również wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podkreślił, że polskie prawo jest zgodne z unijnym, a władzom w Warszawie zależy na prawdziwym dialogu z Brukselą.

– Trochę żałujemy, że nie udało się pani komisarz spotkać z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, z przedstawicielami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Te dwie instytucje w szczególności zdają się być najważniejszymi „obiektami zainteresowania” Komisji Europejskiej – podkreślił Paweł Jabłoński.

Mimo deklaracji o otwartości na dialog – Vera Jourova informowała w rozmowach o planach Komisji Europejskiej, która chce stworzyć specjalną instytucję do kontrolowania stanu praworządności w krajach członkowskich.

Politycy Platformy Obywatelskiej straszą, że to oznacza mniejsze środki z unijnej kasy dla Polski.

– To ciało będzie musiało przygotować na koniec dokument, który będzie stanowił podstawę ws. dalszych decyzji budżetowych. Takie ryzyko pani komisarz Jourova widzi, ale do decyzji budżetowych jeszcze oczywiście daleko – powiedział marszałek Senatu.

Wiceszefowa komisji europejskiej pojawiła się także w resorcie sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że Polska chce być częścią Unii Europejskiej, ale na zasadach zapisanych w traktatach.

– Między innymi na zasadzie art. 5, który wyraźnie mówi, że to, co nie jest zastrzeżone w traktatach, należy do kompetencji każdego z państw i nie możemy się zgodzić, aby były nam, Polakom, odbierane, jeżeli inni mogą w tym obszarze swobodnie kształtować swoje modele wyboru sędziów i modele funkcjonowania sądownictwa – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Vera Jourova zwróciła się do ministra sprawiedliwości o stworzenie specjalnej platformy do omawiania kolejnych kroków reformy. Przyznała, że rozmowa z szefem resortu była dobra, to nie oznacza jednak, że zgadza się co do wszystkich kwestii, o których rozmawiali.

TV Trwam News

drukuj