Prof. J. Szyszko: Woda będzie miała w końcu swoje miejsce w gospodarce

Dbanie o racjonalne, uzasadnione ekonomicznie ceny wody i odprowadzanie ścieków komunalnych – to jedno z głównych zadań Wód Polskich, które funkcjonują od początku 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne przejęło obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Nowy podmiot powstał na mocy ustawy Prawo wodne, którą przygotowało Ministerstwo Środowiska. To wielki sukces resortu w minionym roku mówi prof. Jan Szyszko, b. minister środowiska.

– Prawo wodne zostało uchwalone przez parlament. Możemy przystąpić do rekonstrukcji układów wodnych po to, żeby ta woda miała w końcu należne miejsce w gospodarce, jak również w układzie przyrodniczym. Zostały powołane Wody Polski, które będą realizowały program bezpieczeństwa powodziowego i program związany z poprawą jakości zasobów wodnych na terenie Polski. Polska jest krajem o ujemnym bilansie wodnym i myślę, że Wody Polskie będą realizowały to, do czego zostały powołane – powiedział prof. Jan Szyszko.

Profesor zwraca też uwagę, że nowe przepisy pozwolą stworzyć nowoczesny system zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i usprawnić finansowanie inwestycji przeciwpowodziowych.

Regulacje te – jak dodaje prof. Jan Szyszko – pozwolą na naprawę wieloletnich zaniedbań w sektorze gospodarki wodnej.

RIRM

drukuj