Prof. Grażyna Ancyparowicz wybrana do RPP 

Ekonomista prof. Grażyna Maria Ancyparowicz w nocy z piątku na sobotę została wybrana przez Sejm w skład Rady Polityki Pieniężnej. Profesor jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP i wykładowcą akademickim. Publikuje m.in. w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Prof. Ancyparowicz jest warszawianką, urodzoną 22 stycznia 1948 r. w Szczecinie. W 1975 r. ukończyła studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskała doktorat, a w 1987 r. – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyce finansów.

Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport pt. „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego” oraz opublikowaną właśnie monografię: „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”.

Do 2011 r. działalność naukową łączyła z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowiska dyrektora departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie pełniła m.in. funkcje dyrektora departamentów gospodarki światowej oraz finansów. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych, obserwując – jak podkreśla – od środka działanie takich organizacji. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne.

Jako nauczyciel akademicki pracowała w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie była kierownikiem Zakładu Ekonomii i Organizacji, oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2012 r. objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W 2014 r. została członkinią rady programowej Prawa i Sprawiedliwości, nie należy jednak do tej partii. W 2015 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał ją w skład Narodowej Rady Rozwoju. Weszła również do rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, spółki jawnej powiązanej z systemem polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Prof. Ancyparowicz jest publicystką Radia Maryja i Telewizji Trwam. Na ich łamach prezentuje felietony poświęcone sprawom społeczno-ekonomicznym pod wspólnym tytułem „Myśląc Ojczyzna”. Opowiada się za ideą interwencji socjalnej państwa jako narzędziem potrzebnej w Polsce stymulacji popytu. Przykładem takiej polityki jest – jak mówiła – program 500+. W swoich felietonach wskazywała na potrzebę „rozruszania polskiej gospodarki”. „To nieprawda, że jest w ruinie, ale jest w stagnacji” – oceniła.

PAP/RIRM

drukuj