Prezydent podpisze dziś nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś w Raszynie nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ma ona przyczynić się do łatwiejszego prowadzenia biznesu.

Nowelizacja, której projekt przygotował sam prezydent, proponuje, by wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rezultat tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże. W związku z tym prezydent uznaje za uzasadnione poczynienie szczególnych starań w celu dopasowania projektowanych przez prawodawcę regulacji do specyfiki funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

TV Trwam News/RIRM

drukuj