fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Pomoc finansowa dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Sejm pracuje nad przepisami m.in. zwiększającymi progi dochodowe uprawniające działaczy opozycji antykomunistycznej do pomocy pieniężnej. To także zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sejm proceduje dwa projekty – pierwszy poselski, drugi senacki. W pierwszym chodzi o zwiększenie progów dochodowych uprawniających do jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej, a także umożliwienie przyznania jednorazowego wsparcia finansowego dwa razy w roku.

Obecnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy są w trudnej sytuacji, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych. Projektowane zmiany pozwolą udzielać takiej pomocy również na pokrycie tych kosztów w całości. Zwiększone mają także zostać stawki samej pomocy.

Propozycja senacka służy częściowemu zrekompensowaniu ekonomicznych skutków represji osobom, którym potwierdzono status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Na pomoc mogą również liczyć osoby, którym za czas prowadzenia działalności opozycyjnej lub podlegania represjom uznano okresy składkowe na potrzeby emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale za które w okresie PRL płacenie składek emerytalnych było niemożliwe.

Dotykamy sytuacji tych osób, które do tej pory były poszkodowane – mówi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

– Pomoc obejmie osoby, których emerytury i renty przekraczają kwotę 2400 zł, a również nie mają zaliczonego kapitału początkowego do okresu składkowego. Dla tych osób proponujemy to rozwiązanie. Żeby skorzystać z tego uprawnienia, trzeba złożyć wniosek.  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi w tym zakresie akcję informacyjną – tłumaczy Stanisław Szwed.

Głosowanie nad całością odbędzie się w bloku głosowań, który zaplanowano na godz. 17.00.

 

RIRM/Zuzanna Dąbrowska

drukuj