Polska uzyska 160 milinów euro w ramach programu „Erasmus Plus”

Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, poinformował, że w tym roku do Polski trafi 160 mln euro w ramach programu „Erasmus Plus”. Ze środków będą mogły skorzystać organizacje i instytucje działające w obszarze edukacji.

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki wziął udział w inauguracji „Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus” i „Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Przemysław Czarnek zachęcił do korzystania z unijnych programów edukacyjnych.

– Ponad 160 milionów euro trafi jeszcze w tym roku do polskich organizacji i instytucji chętnych do współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji i szkoleń. To ogromna szansa dla młodzieży. Cieszę się i gorąco zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Te pieniądze to najlepsza inwestycja w nowe umiejętności, które będą przekładały się na aktywność i sukcesy zawodowe młodych ludzi – powiedział szef resortu edukacji.

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program „Erasmus Plus” na lata 2021-2027. Łączny budżet programu to ponad 26 mld euro. Z tych środków będzie mogło skorzystać 10 mln Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk.

Program „Erasmus Plus” wspiera uczniów, studentów, wykładowców w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. „Europejski Korpus Solidarności” pomaga młodym w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.

RIRM

drukuj