prof. Piotr Małoszewski (w środku)

Polak członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK)

Po raz pierwszy w powojennej historii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich – ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) – został Polak, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Krakowa mieszkający od blisko 30 lat w Monachium.

Katolicy obcokrajowcy, przede wszystkim Polacy po przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora PMK w Niemczech, od wielu lat zabiegali o to by w ZdK znalazło się miejsce dla ich przedstawicieli, których sami wybiorą.

W Niemczech mieszka obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup etnicznych), co stanowi 17 proc. wszystkich katolików w tym kraju. W kwietniu br. Komitet Centralny Katolików Niemieckich, podczas zebrania plenarnego w Münster, zdecydował się na ustępstwo i dokonał, warto tu podkreślić – jednomyślnie, odpowiednich zmian statutowych.

Przewidują one wprowadzenie na stałe do 230-osobowego ZdK trzech nowych członków wybieranych bezpośrednio przez przedstawicieli katolików obcojęzycznych w Niemczech, na takich zasadach jakie obowiązują w diecezjach niemieckich i w ordynariacie wojskowym. W ostatni wtorek Rada Stała Biskupów Niemieckich zatwierdziła zmiany statutowe dokonane przez ZdK. Katolicy obcojęzyczni podczas spotkania we Frankfurcie nad Menem w ostatnią sobotę dokonali wyboru swoich trzech przedstawicieli do ZdK. Obok prof. Małoszewskiego wybrano Hiszpana – Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii.

Prof. Piotr Małoszewski jest od ponad dziesięciu lat przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, której przewodniczy obecnie ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds duszpasterstwa emigracji polskiej. Działa również aktywnie w strukturach katolików świeckich w archidiecezji Monachium-Fryzynga, gdzie w latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich, a od 2002 jest członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym Rady Regionu Monachium. Jest współzałożycielem oraz wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, zarejestrowanego stowarzyszenia działającego w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. W latach 1996-2006 był przewodniczącym rady parafialnej w prowadzonej przez o. redemptorystów Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Odznaczony m.in. papieskim Orderem św. Sylwestra oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komitet Centralny Katolików Niemieckich jest najwyższym przedstawicielstwem (parlamentem) katolików świeckich w tym kraju. Jest to organ przede wszystkim opiniotwórczy wypowiadający się w wielu sprawach związkach nie tylko z życiem Kościoła, ale również w sprawach polityczno-społecznych. W skład ZdK, który oficjalnie powstał w 1869 roku (ZdK zawiesiło swoją działalność w roku 1933 i reaktywowało w 1946), wchodzi po trzech przedstawicieli wybieranych w każdej z 27 diecezji, z ordynariatu polowego wojska i z Federalnej Rady Katolików Obcokrajowców, 97 przedstawicieli organizacji i ruchów katolickich oraz 45 osobistości dobieranych przez walny zjazd delegatów (plenum ZdK). Na czele ZdK stoi prezydium, któremu przewodniczy znany polityk CSU Alois Glück, były prezydent parlamentu bawarskiego.

RIRM

drukuj