Pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę

Po raz drugi na Jasną Górę przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Dziennikarzy. Zainaugurowała ją uroczysta Msza św. w kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Pasterz diecezji drohiczyńskiej zauważył, że dziennikarze mogą wiele; są w stanie stać na straży prawdy, sprawiedliwości i miłości, ale też bywają groźni, kiedy złączą się ze złem.

– Jesteście obecni w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, o której możemy śmiało powiedzieć, że jest pierwszą z dziennikarek w rozumieniu chrześcijańskim. Ona przecież, gdy dowiedziała się o swoim powołaniu nadzwyczajnym, jakże dla nas ważnym, natychmiast wyruszyła w drogę, aby tą wiadomość przekazać św. Elżbiecie. Jest coś zastanawiającego – dziennikarstwo nie wymaga wielkich słów, nadmiaru słów. Okazuje się, że dziennikarstwo nie potrzebuje tego, ale dobre dziennikarstwo nie będzie miało szans bez miłości. Tego nas uczy tajemnica zwiastowania i nawiedzenia – przypomina ks. bp Antoni Dydycz.

„Owocem dzielenia się z miłością – jakże istotną wieścią – dodatkowym, ale ważnym okazuje się także hymn Magnificat: Wielbij Duszo Moja Pana” – dodał Ksiądz Biskup.

– W Roku Wiary dziennikarze nie powinni zapominać o tym owocu. Wprost przeciwnie, powinni zabiegać o to, aby każda ich informacja, każdy artykuł, ale i każda ilustracja, wszystko razem budziło wdzięczność. Wieść bowiem może być bolesna – często dotyczy śmierci, lub innego nieszczęścia. Może zapowiadać wojnę, albo opisywać skutki trzęsienia ziemi. A jednak od jej podania, od jej sformułowania zależy wiele – zaznaczył ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Pielgrzymi wysłuchali także wykładu ks. prof. dr. hab. Andrzeja Zwolińskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: „Współczesna kultura jako wyzwanie dla mediów”. Na zakończenie uczestnicy odmówili różaniec pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo oraz ks. bp. Antoniego Dydycza. Tradycyjnie o 21.00 został odśpiewany Apel Jasnogórski.

Red. Anna Pietraszek, członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, mówi że ogólnopolska pielgrzymka jest modlitewnym spotkaniem, które jednoczy środowisko. „Udajemy się do stóp Królowej Polski, by prosić o potrzebne łaski i wierność powołaniu, którym powinno być dziennikarstwo. Jest to służba prawdzie, dziś tak bardzo podlegającej manipulacji” – mówi red. Anna Pietraszek.

– Trzeba się modlić o to, żeby polskie media były polskie, by dziennikarze mogli, bez dolegliwych skutków, bez zwalniania z pracy – służyć Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Przede wszystkim, żeby dziennikarstwo znowu stało się posługą cenioną i poważaną. O to będziemy prosić. To dziś brzmi jak utopia, ale wiemy, że Matka Boża słynie z cudów – powiedziała red. Anna Pietraszek.

RIRM

drukuj