Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała dziś Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki – poinformowała w dzisiejszym komunikacie spółka.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (>>PZU SA<<, >>Spółka<<) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 kwietnia 2017 r. Pana Pawła Surówkę w skład Zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA” – napisano w raporcie bieżącym spółki.

Jak dodano, uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 r. i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016” – napisano.

PAP/RIRM

drukuj