fot. wikipedia

Pamiątki dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Ponad 170 pamiątek, w tym wiele unikatowych druków z okresu okupacji, trafiło do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Artefakty przekazał minister Piotr Naimski.

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego założyło rok temu Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Znajdują się w nim pamiątki po żołnierzach ruchu oporu, walk w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Głównie są one ukierunkowane na Powstanie Warszawskie i losy jego uczestników, w szczególności są tam pamiątki, które towarzyszyły żołnierzom batalionu Zośka, ale nie tylko.

To niepozorne Muzeum posiada już wiele cennych pamiątek – mówi minister Piotr Naimski.

– Tutaj można dotknąć, czuć zapach tego papieru, który kilkadziesiąt lat temu, pod niemiecką okupacją, był zadrukowany. Tutaj to, co było wykopywane z ziemi podczas odbudowy Warszawy, znalazło swoje miejsce – podkreśla.

Piotr Naimski przekazał do Muzeum zbiór dokumentów, które zostały zgromadzone przez Zbigniewa Osuchowskiego ps. Zych – uczestnika akcji Wawer, a potem w Powstaniu Warszawskim batalionu Kiliński. Zych zginął na placu Napoleona podczas powstania 7 września 1944 roku.

– Cały zbiór sanowi około 170 druków ulotnych, pism, gazetek, ulotek, wlepek, podziękowań, rękopisów dokumentów z okresu okupacji niemieckiej, z okresu pracy najmłodszych uczestników, czyli organizacji Wawer-Palmiry – wskazuje Tomasz Krasiński.

Wśród przekazanych dokumentów jest także pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. To unikatowe zbiory – dodaje Tomasz Karasiński z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego.

– Jeżeli Niemcy złapaliby taki zestaw, kosztowałoby to tego człowieka pewnie co najmniej obóz koncentracyjny, ale w przypadku kiedy przeczytaliby te zapiski na stronie odwrotnej, to na pewno skończyłoby się na egzekucji, publicznej śmierci. Także ten człowiek wiele ryzykował, żeby tę pamięć przekazać, żeby służyła ona następnym pokoleniom – zaznacza.

Podpisane zostało również porozumienie pomiędzy Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i Archiwum Akt Nowych. Na jego mocy dokumenty będą profesjonalnie zakonserwowane w Archiwum Akt Nowych.

TV Trwam News

drukuj