Krzyż w Gibach poświęcony pamięci pomordowanych

Odtajnione dokumenty Obławy Augustowskiej

W Archiwum Państwowym w Suwałkach zaplanowano spotkanie z wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia „ Memoriał ” dr Nikitą Pietrowem. Rosyjski historyk przedstawi dokumenty dotyczące Obławy Augustowskiej.

Akta te wydobył z archiwów Federacyjnych Służb Bezpieczeństwa dawnego KGB na Łubiance. Dotyczą one dwóch szyfrogramów Naczelnika Głównego Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz” – generała Abakumowa do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego – Ławrientija Berii, w których dowódca kontrwywiadu „Smiersz” meldował o realizacji kolejnych etapów likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego w Puszczy Augustowskiej.

 „W tych dokumentach jest jednoznacznie powiedziane kto zadecydował. Oczywiście najwyższy wódz Stalin. Jest mowa o dwóch generałach którzy startowali z kontrwywiadem Smiersz. Chodziło o Abakumowa i Gorgonowa i w tym dokumencie jest ilu było zatrzymanych. W tym szyfrogramie do Beri, który w tym czasie był ze Stalinem w Berlinie. A Abakumow pisze raport do Beri jako szefa NKWD i informuje go, że jest 592 osoby już sprawdzonych i oni są już przeznaczeni na rozstrzał gdzie to zrobią, że zrobią w lesie ale w jakim lesie nie powiedziane jest” – powiedział ks. Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, któremu obława zabrała ojca i dwie siostry.
 „Teraz historycy mają poszukiwawcze hipotezy w którym to lesie mogła być dokonana ta egzekucja. Oprócz tych 592 już sprawdzonych to jeszcze 250 Litwinów ale prawdopodobnie byli wszystko Polacy, którzy byli w Armii Krajowej. To oni już podzielają los tych którzy są w tej grupie 592. Z tym, że Abakumow informuje Berię, że oni są przekazani na stronę litewską i tamten kontrwywiad Smiersz na terenie litewskim ich zlikwiduje” – podkreśla ks. Stanisław Wysocki.

Nikita Pietrow przybył z wizytą do Polski na zaproszenie Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Po konferen cji prasowej spotka się z rodzinami zamordowanych i osobami zainteresowanymi wyjaśnieniem zbrodni.

 

Audio MP3
Pobierz
drukuj