Od przyszłego roku zostaną przeprowadzone kontrole oczyszczalni w całej Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wzywa gminy do sprawdzenia procedur na wypadek awarii w oczyszczalniach ścieków. Od przyszłego roku mają też zostać przeprowadzone kontrole oczyszczalni w całej Polsce.

To pokłosie sierpniowej awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. W jej efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. Wobec tego dajemy gminom szansę na uporządkowanie procedur przed przyszłorocznymi kontrolami – podkreśliła rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska.

– Chcemy, aby gminy zwróciły uwagę oczyszczalniom na konieczność sprawdzenia procedur w sytuacji poważnej awarii. Przepisy określają poważną awarię. Te przepisy dotyczą między innymi zakładów, które w swoich procesach technologicznych mogą produkować między innymi różnego rodzaju niebezpieczne substancje. W pozwoleniach wodno-prawnych oczyszczalni ścieków między innymi występują informacje o substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, to chcemy, żeby te procedury zostały sprawdzone. Ma to na celu taką prewencję. W przyszłym roku chcemy skontrolować już, z całą powagą, wszystkie oczyszczalnie w Polsce – mówiła Agnieszka Borowska.

Po awarii systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zlecił kontrole instalacji ściekowych w całym kraju. Mają być one sprawdzane pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych.

RIRM

drukuj